Işınlanma Isı Transferi

Isı transferi kavramı enerjinin bir cisme nasıl aktarıldığını fiziksel ve matematiksel olarak tanımlamamıza yardım eder. Bu kavramın üç ana mekanizması iletim, taşınım ve ışınımla ısı transferi olarak bilinir. Işınımla (radyasyon) ısı transferi, elektromanyetik dalgalar sayesinde bir cisimden diğerine arada hiçbir ortam olmadan ısının nasıl aktarıldığını belirler. Bu hem ışığın dalga boyuna hem de yönüne bağlıdır. Bu nedenle, ışınımla ısı transferi denklemi bir entegro-diferansiyel denklemdir ve çözümü daha karmaşıktır. Bu denklem fırınlar, alevler veya atmosferde detaylı çözülmesi yeni yöntemler gerektirir.

EÇEM’de Işınımla Isı Transferi ve ısı transferi üzerine hem temel hem de uygulamalı çalışmalar devam etmektedir. Endüstriyel sistemlerin daha enerji verimli çalışmalarından binalarda ısıl konforu tanımlamaya kadar değişen bir yelpaze içinde yönlendirilen araştırmalar, hem Özyeğin Üniversitesi bünyesinde oluşturulmakta, hem de Sabancı ve Boğaziçi Üniversiteleri ve ODTÜ’deki öğretim üyeleriyle birlikte geliştirilmektedir.