Proje Başlangıç-Bitiş Tarihi: 15/09/2017 – 14/05/2018

Fon Veren Kurum: AB IPA ve Merkezi Finans ve İhale Birimi

Proje Bütçesi: 49,997.89 € (CFCU Katkısı)
Özyeğin Üniversitesi – EÇEM bütçesi: 49,997.89 €

Proje Ekibi: M. Pınar Mengüç, Yasemin Somuncu, Nil Kutlar, Dilek Saygı

Proje Ortakları: Türkiye: Özyeğin Üniversitesi – EÇEM
İştirakçiler: : ÇEKMEKÖY KAYMAKAMLIĞI, ÇEKMEKÖY
BELEDIYESI, ENERJI VERIMLILIĞI DERNEĞI, ENERJI VERIMLILIĞI VE YÖNETIMI DERNEĞI
Örnek Okullar: Çekmeköy Hüseyin Avni Sipahi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Çekmeköy Nesrin Uçmaklıoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Taşdelen İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Yabancı Diller Yüksek Okulu
(SCOLA) / Özyeğin Üniversitesi Kampüsü, Mühendislik Fakültesi / Özyeğin Üniversitesi Kampüsü

YENİ NESİL Projesi’ne katkıda bulunan diğer kurumlar ve kişiler: Özyeğin Üniversitesi – EÇEM (Yasemin Somuncu, Nil Kutlar, Dilek Saygı, Gülçin Mezireli)
EYODER (Cihan Karamık)
ENVER (Naci Işıklı)
DEFANS AJANS DANIŞMANLIK HIZMETLERI LTD. ŞTİ. (Aytül Çalışkan)

CFCU_Logo_EN
yeninesillogo

NEDEN

YENİ NESİL Projesi, enerji verimliliği konusunda sağlam bir eğitim kültürü oluşturulmasına katkıda bulunmak üzere kurgulanmış ve tamamlanmıştır. Bu çalışmada İstanbul’da Çekmeköy ilçesine bulunan 3 Meslek ve Teknik liseye odaklanılmıştır.

Hedefler

ENERJİ VERİMLİLİĞİ OKURYAZARLIĞI

 

Proje, farklı yaş gruplarından ve farklı mesleki geç mişten çok sayıda vatandaşta düşük enerjili binalar konusunda farkındalık yaratmayı önermiştir.

 

ENERJİ VERİMLİLİĞİ ALTYAPISI

 

Pilot okulların enerji performansının ayrıntılı bir şekilde izleme ve inceleme çalışmaları, verilerin analiz edilerek faydalanıcı başına kılavuz ilkelerin yanı sıra sonuçlar ışığında yol haritası oluşturulması

 

ENERJİ VERİMLİLİĞİ ETKİSİ

 

Kılavuz ilkelerin, imar mevzuatlarının standart ve parametrelerini belirleme ve günlük inşaat alış kanlıklarını geliştirme çalışmalarını yönlendirme, Mesleki ve teknik lise öğrencileri için çalışma ha yatlarında enerji verimliliği uygulamalarını gerçek leştirmeye yönelik olanaklar yaratılması

YÖNTEM

YENİ NESİL Projesi, hem düşük enerjili binalar için yenileme çalışmalarına, hem de meslek ve teknik okullarındaki eğiticilere yönelik bir kılavuz hazırlanarak enerji verimliliği kültürünün gelecek nesillere aktarılmasını öngörmüştür.

 

Bu amaçla Özyeğin Üniversitesi Enerji, Çevre ve Ekonomi Merkezi (EÇEM),

 • EYODER (Enerji Verimliliği ve Yönetimi Derneği),
 • ENVER (Enerji Verimliliği Derneği),
 • Çekmeköy Kaymakamlığı,
 • Çekmeköy İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve
 • Çekmeköy Belediyesi

ile beraber çalışmış ve etkin bir eğitim stratejisi oluşturmuştur.

Enerji verimliliği kavramlarını ülke çapında yaygınlaştırmak amacı ile öncelikle Çekmeköy ilçesi sınırları içerisinde yer alan üç adet mesleki ve teknik lisede kısa ve uzun dönemli enerji etüdleri gerçekleştirilmiş, proje iştirakçileri ve paydaşlarla düzenlenen çalıştaylarla süreç tanımları yapılmış, kılavuzlar yazılmış ve mesleki ve teknik okulların 9. sınıfları için “Enerji Verimliliği Modülü” geliştirilmiştir. Bu modül 14 saat teorik eğitim, 12 saat uygulama ve 14 saat bireysel çalışma aktivitelerini içermektedir.

Detaylı olarak işlenen konular arasında Bina Kabuğu, Isıtma, Soğutma ve Havalandırma; Aydınlatma, Kontrol Sistemlerive Yenilenebilir Enerji Kaynakları modülleri bulunmaktadır.

Etaplar

 1. Pilot okullara
  ölçüm cihazı
  takılması
 2. Pilot okullara
  enerji etüdü
  yapılması
 3. Pilot Belediye Fen İşleri
  Müdürlüğü ve İmar Müdürlüğü
  ile enerji etütleri ve kılavuz için
  atölye çalışması düzenlenmesi
 4. Belediye paydaşlarına
  yönelik Bina Tadilat ve
  Bakım Kılavuzu
  oluşturulması
 5. Belediye imar plan notları
  için önerilerin belirlenmesi
  Pilot okul müdürleri ve
  alan şefleri ile enerji verimliliği
  eğitim modülü atölye çalışması
 6. Proje kapanışında pilot çalışma
  sonuçlarının İstanbul geneline
  yaygınlaştırılması ve MEB
  müfredatına eklenmesi

UYGULAMA ALANI

huseyinavni
HÜSEYİN AVNİ SİPAHİ MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ
İnşaat Yılı: 1994
Brüt İnşaat Alanı: 3.734 m2
Isıtma Kaynağı: Doğal Gaz
Öğrenci Sayısı: 618
nesrinucmakoglu
NESRİN UÇMAKOĞLU MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ
İnşaat Yılı: 2003
Brüt İnşaat Alanı: 4.783 m2
Isıtma Kaynağı: Doğal Gaz
Öğrenci Sayısı: 677
TAŞDELEN IMKB MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ
İnşaat Yılı: 2003
Brüt İnşaat Alanı: 12.610 m2
Isıtma Kaynağı: Doğal Gaz
Öğrenci Sayısı: 1397
YABANCI DİLLER YÜKSEK OKULU (SCOLA) ÖZYEĞİN ÜNİ.
İnşaat Yılı: 2014
Brüt İnşaat Alanı: 17.756 m2
Isıtma Kaynağı: Doğal Gaz + Elektrik + Yenilenebilir Enerji Kaynağı
Öğrenci Sayısı: 8450
YABANCI DİLLER YÜKSEK OKULU (SCOLA) ÖZYEĞİN ÜNİ.
İnşaat Yılı: 2014
Brüt İnşaat Alanı: 17.756 m2
Isıtma Kaynağı: Doğal Gaz + Elektrik + Yenilenebilir Enerji Kaynağı
Öğrenci Sayısı: 8450

YENİ NESİL Projesi, Çekmeköy ilçesi sınırları içe risinde yer alan üç adet mesleki ve teknik lisede yü rütülmüştür. Bunlar, Hüseyin Avni Sipahi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Nesrin Uçmaklıoğlu

Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ve Taşdelen İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lise’sidir. Bu okul lar, Özyeğin Üniversitesi’ne yakınlıkları nedeniyle belirlenmişlerdir.

ETKİ

YENİ NESİL’de enerji verimliliği okuryazarlığı ve farkındalığının, öğretmenler ve eğitmenler aracılığı ile artırılması konusundaki çalışmalar ile toplumdaki enerji verimliliği okuryazarlığının nesilden nesile aktarılması hedeflenmiştir.


Türkiye’nin enerjide dışa bağımlılığının %70 seviyesinde olduğu düşünüldüğünde, enerji verimliliği okuryazarlığı ve farkındalığının artırılması ile ülke ekonomisine uzun vadede önemli derecede katkısının olacağı öngörülmektedir.

Ayrıca, enerji verimliliğinin yaygınlaştırılabilmesiyeni ve yenilenen binalarda çalışan teknisyenlerin ve ustaların enerji verimliği kavramlarını içselleştirmesi, ve tüm uygulamaları bu açıdan, ve de bütüncül görmeleriyle mümkün olabilir.

 

Bu nedenlerle hedef kitle olarak Meslek ve Teknik Liseleri odak alanı olarak seçilmiştir. Bu strateji yaygınlaştırıldığında düşükkarbon hedefleriyle iklim değişikliği çözümlerine, ve verimli enerji uygulamalarıyla Türkiye ekonomisine katkıda bulunabilinecektir.