PROJE EKİBİ

DAMLA KALELİ

Sürdürülebilirlik Uzmanı, CEEE/EÇEM, Özyeğin Üniversitesi

Damla Kaleli, 2014 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık bölümünden mezun olmuştur. Lisans eğitimi ve eş zamanlı Ömerler Mimarlık şirketinde edindiği çalışma tecrübesi ile sürdürülebilir mimarlık alanına yoğunlaşmaya karar vermiştir. Bu amaçla 2014 ve 2015 yılları arasında İngiltere’de bulunan University of Bath Mimari Mühendislik: Çevresel Tasarım yüksek lisansını tamamlamıştır. Binalarda enerji verimliliği üzerine gerçekleştirdiği bu eğitim sırasında ENLITEN çalışma grubunda yer almıştır. Tezini bu projede yer alan evlerdeki yaz dönemi aşırı ısınma problemleri üzerine yazdı. Bu çalışmasıyla yardımcı yazar olarak yer aldığı makale 9. Windsor Konferansı’nda yayınlanmıştır. 2016 yılında Londra’da bulunan Etude sürdürülebilirlik danışmanlığı ofisinde Çevresel Tasarımcı ve Sürdürülebilirlik Danışmanı olarak çalışmaya başlamıştır. 3 yıl süren bu deneyim sayesinde Londra Belediye ve çeşitli ilçelerine sürdürülebilirlik raporları hazırlanmasına katkıda bulunmuş, ayrıca alanında öncü mimarlık ve enerji danışmanlık şirketleriyle birlikte birçok projede beraber çalışma fırsatı yakalayarak bu yapılarda enerji verimliliğinin düşürülmesi ve sıfır karbon hedefine yaklaşma politikaları üzerine yoğunlaşmıştır. Buna ek olarak Pasif Ev Enstitüsü tarafından verilen Pasif Ev Tasarımcısı sertifikasını almış ve İngiltere’de birçok projede Pasif Ev Danışmanlığı da yapmıştır. 2019 yılı itibariyle Türkiye’ye dönmüş ve MEF Üniversitesi’nde Alternatif Mimarlık Tasarımları programında ikinci yüksek lisansına başlamıştır. Bu eğitim süresince Volu-te adlı mikro yaşam biriminin üretilmesinde rol almış ve sıfır enerjili akıllı kabin üretimini hedeflemiştir. Bu kapsamda ürettikleri proje Tübitak 1512 programından hibe almaya hak kazanmıştır ve sonucunda Alter8 Araştırma ve Geliştirme şirketinin ortaklarından biri olarak kurulumunda yer almıştır. Haziran 2022’den beri sürdürülebilirlik üzerine çalışmalarına devam etme amacıyla EÇEM kadrosuna katılmıştır. 

GÖKÇE TOMRUKÇU

Enerji Verimliliği Uzmanı, CEEE/EÇEM, Özyeğin Üniversitesi

Gökçe Tomrukçu, lisans eğitimini Özyeğin Üniversitesi Mimarlık bölümünde onur derecesi ile tamamlayarak 2020 yılında mezun olmuştur. Sürdürülebilir mimari, enerji verimliliği ve iklim değişikliği konularına ilgisi sebebiyle profesyonel kariyerine bu alanda yoğunlaşmayı hedefleyerek aynı yıl Özyeğin Üniversitesi’nde yüksek lisans eğitimine başlamıştır. Yüksek lisans eğitimi süresince Fiziksel Çevre Kontrolü lisans derslerinde öğretim asistanı olarak görev almıştır. Ayrıca, lisans öğrencilerinin araştırma stajlarında sürdürülebilir mimari ve ekolojik tasarım parametrelerini içeren Ekoköy konulu çalıştay programı ile çalıştay yürütücülüğü gerçekleştirmiştir. Bu çalışmalarının yanı sıra, Özyeğin Üniversitesi Yapı Malzemeleri ve Fizik Laboratuvarının (BMP Lab) devam eden ulusal araştırma projesinde araştırma öğrencisi olarak yer almıştır. Bu kapsamda Tübitak tarafından desteklenen Türkiye’deki eğitim binalarının sıfıra yakın enerji verimli uzun vadeli stratejiler geliştirmesi konusundaki projede aktif olarak görev almıştır. Yüksek lisans tez çalışmasında iklim değişikliğinin binaların enerji performansına ve termal konforuna olan etkileri ve iklime uyum sürecinde enerji verimli stratejiler geliştirilmesi üzerine çalışmıştır. Eğitimi süresince bu alanlarda çeşitli makaleler ve bildiriler yayınlamıştır. Araştırma ilgi alanları içerisinde, iklim değişikliğinin bina enerji performansı üzerindeki etkileri ve iklime uyum süreci, binalarda enerji verimliliği ve neredeyse/net-sıfır enerjili binalar konularını kapsamaktadır. Şubat 2023’ten beri sürdürülebilirlik üzerine çalışmalarına devam etmek amacıyla Enerji, Çevre ve Ekonomi Merkezi (EÇEM) kadrosuna Enerji Verimliliği Uzmanı olarak katılmıştır.

RUKEN KARAKUŞ

Sürdürülebilirlik Strateji Uzmanı, CEEE/EÇEM, Özyeğin Üniversitesi

Ruken Karakuş, lisans derecesini 2016 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık ve Peyzaj Mimarlığı bölümlerinde çift anadal yaparak tamamlamıştır. 2017 yılını İspanya’da bir Sürdürülebilirlik ve Çevre organizasyonunda çalışarak geçiren Ruken Karakuş, 2018-2019 yılında İstanbul’da Anonim.Istanbul adlı mimarlık ve tasarım ofisinde çalışmıştır. Öğrenciliğinden bu yana kentsel ekolojik tasarım, mimari- iç mimari tasarım ve peyzaj projelerinde yer almış, çeşitli yarışmalardan derece kazanmıştır. 2019-2021 yılları arasında Edinburgh, Heriot-Watt Üniversitesi ve Bilbao, Pais Vasco Üniversitesinde birleşik yüksek lisansını Erasmus Mundus bursuyla Akıllı Şehirler ve Komüniteler: Binalarda, Kentsel Planlamada, Endüstri ve Ulaşımda Enerji Verimliliği ve Sürdürülebilirlik üzerine yapmıştır. Yüksek lisans tez konusu Konut Binalarında Kullanıcı Davranışının Enerji talebine etkisi üzerinedir. 2022 Ocak ayında LEED Green Associate sertifikasını alarak çalışmalarını kentsel sürdürülebilirlik üzerine devam ettirmektedir. 2022 Mart ayında Özyeğin Üniversitesi, Enerji, Çevre ve Ekonomi Merkezi’ne Sürdürülebilirlik Strateji Uzmanı olarak katılmıştır.

KAAN GÜREL

Enerji Verimliliği Uzmanı, CEEE/EÇEM, Özyeğin Üniversitesi

Kaan Gürel, 2018 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nde Makina Mühendisliği alanında onur derecesi ile lisans eğitimini başarıyla tamamlamıştır. Aynı yıl, sürdürülebilir çevre ve enerji sistemleri konularına olan ilgisinden dolayı Biyokütle ve Kömür Yanması konusunda aynı üniversitenin Makina Mühendisliği bölümünde yüksek lisans eğitimine başlayıp, 2021 yılında mezun olmuştur. Hem lisans hem de yüksek lisans eğitimleri sırasında, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Temiz Yanma Teknolojileri Laboratuvarı’nda Biyokütle ve Kömür Yanması konusunda çalışmalar yürütmüş, çeşitli makaleler ve bildiriler yayınlamıştır. Yüksek lisans eğitim süresi boyunca ve devamında, toplamda 4 yıl boyunca Makina Mühendisliği alanında Araştırma Görevlisi olarak görev yapmıştır. Ağustos 2023’te, sürdürülebilirlik ve enerji verimliliği konularına olan çalışmalarını devam ettirmek amacıyla Enerji, Çevre ve Ekonomi Merkezi (EÇEM) bünyesinde Enerji Verimliliği Uzmanı olarak çalışmaya başlamıştır.

AKADEMİK EKİP

SELENGA GÜRMEN

Psikoloji Dr. Öğretim Üyesi Özyeğin Üniversitesi

Dr. Öğretim Üyesi Selenga Gürmen, lisans eğitimini Boğaziçi Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nde bölüm birincisi olarak tamamladı (2010). Evlilik ve Aile Terapisi yüksek lisansını Amerika’da University of Connecticut’ta 2012 yılında tamamladı. 2015 yılının Mayıs ayında aynı uzmanlık alanında doktorasını bitirdi. Hem Psikoloji lisans programında hem de Çift ve Aile Terapisi alanında yüksek lisans dersleri vermektedir. Akademik anlamda çalışma alanları boşanma süreci ve sonrası aile içi uyum, ortak ebeveynlik ilişkileri, şiddetli geçimsizlik yaşayan çiftler ile dijital çağın ilişkilere etkileridir. Dr. Gürmen, aile sistemini topluma uyarlayarak, çözülmesi zor karmaşık toplumsal sorunların (iklim değişikliği, enerji ve kaynak krizi, toplumsal cinsiyet eşitsizliği ve şiddet, vb.) toplumla olan etkileşimi ve gerekli davranış değişikliklerini tespit, müdahale, öngörü ve önleme modelleri üzerine çalışmaktadır. Klinik anlamda ağırlıklı olarak çift terapisi yapmakta olup yetişkin, ergen ve ailelerle de çalışmaktadır. Ebeveynlerle ve çiftlerle kriz dönemi ve gelişimsel geçiş süreçlerine destek verdiği seminer, atölye ve eğitim programı çalışmaları mevcuttur. Klinik eğitimi ve deneyimine ek olarak süpervizyon eğitimi almış ve Türkiye’deki sayılı Amerikan Evlilik ve Aile Terapisi Derneği (AAMFT) onaylı süpervizörlerinden biridir.

ÖZGÜR ERTUNÇ

Makina Mühendisliği Doçent Özyeğin Üniversitesi

Özgür Ertunç, havacılık mühendisidir ve termoakışkanlar dinamiği alanında araştırma yapmaktadır. Doktora çalışmasını 2006 yılında FriedrichAlexanderUniversitesi’ndeki (FAU) Akışkanlar Mekaniği Enstitüsü’nde (LSTM) türbülanslı akışlar konusunda tamamladı. FAULSTM’de, sırasıyla 2002 ve 2010 yıllarında “Kararsız Akışkanlar Mekaniği” ve “Akışkanlar Dinamiği ve Türbülans” araştırma gruplarını kurdu. Özyeğin Üniversitesi’nde “Akışkanlar Dinamiği ve Sprey Laboratuvarı” ‘nı kurdu ve “Yanma Laboratuvarı” ‘nı ve “Rüzgar Tüneli Tesisi” ‘i kurmakta. Laminartürbülans geçişi, türbülanslı akışların teknolojik uygulamaları, yanma, çok fazlı akışlar (damlacıklar, spreyler ve partikül yüklü akışlar), akış cihazlarının ve süreçlerinin optimizasyonu konusundaki araştırmaları için deneysel ve hesaplama yöntemlerini tamamlayıcı bir şekilde kullanmakta. 30’dan fazla endüstri odaklı ve ortaklı proje ve 16 temel araştırma projesi yürüttü. Araştırmaları AB, Alman Araştırma Vakfı (DFG), Alman Havacılık ve Uzay Merkezi (DLR), Alman Eğitim ve Araştırma Bakanlığı (BMBF), Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK), Bavyera Araştırma Vakfı (BFS), SIEMENS, BMW, Audi, VW, Boehringer Ingelheim, Roche, ATOTECH, ARCELIK, BOSCH, Ford Otomotiv Sanayi A.Ş., TEI gibi kurumlar tarafından desteklendi.

GÖKTÜRK POYRAZOĞLU

Elektrik Elektronik Müh. Dr. Öğretim Üyesi Özyeğin Üniversitesi

Göktürk Poyrazoğlu Özyeğin Üniversitesi Elektrik  Elektronik Mühendisliği Bölümü’nde Doktor Öğretim Üyesidir. ABD New York Eyalet Üniversitesi Buffalo’da (SUNYBuffalo) Elektrik Mühendisliği alanında 2013 yılında yüksek lisans, 2015 yılında doktora derecelerini aldıktan sonra ABD’de Mitsubishi Elektrik Araştırma Laboratuarı’nda (MERL) ve Elektrik Gücü Araştırma Enstitüsü’nde (EPRI) Bilim insanı olarak elektrik enerji endüstrisinde inovatif değişiklikleri sağlayacak yeni teknolojilerin adaptasyonu üzerine araştırmaların içerisinde yer almıştır. Enerji piyasaları, akıllı enerji çözümleri, enerji iletim ve dağıtım planlamaları ve talep tarafı yönetimi ile enerji verimliliği üzerine çalışmalar yapmıştır. ABD Alevo Analytics şirketinde takım lideri olarak çok sayıda ülke ve eyalet enerji bakanlıklarına enerji depolama sistemi yol haritası kurulmasına yönelik danışmanlık hizmeti sunmuştur. Türkiye Enerji Piyasaları İşletme A.Ş’de (EPİAŞ), Elektrik Dağıtım Hizmetleri Derneği’nde (ELDER), Turkcell’de ve ABD Acelerex’de optimizasyon, enerji verimliliği, enerji depolama, yapay zeka, emobility alanlarında danışman olarak çalışmaktadır. 201820 arasında IEEE Türkiye Öğrenci Komiteleri Koordinatörü görevini yürütmüş, halen IEEE Türkiye Endüstri İlişkileri Koordinatörü olarak görev almaktadır.

ALTUĞ MELİK BAŞOL

Makine Mühendisliği Dr. Öğretim Üyesi Özyeğin Üniversitesi

Dr. Öğr. Üyesi Altuğ M. Başol, lisans derecesini 2004 yılında Boğaziçi Üniversitesi Kimya Mühendisligi’nden ve yüksek lisans derecesini 2007 yılında aynı üniversiteden Makina Mühendisliği Bölümü’nden almıştır. Doktora çalışmasını 2007 ile 2013 yılları arasında İsviçre ETH Zürih’te gaz tür binlerinin ve kompresörlerin aerotermal modellenmesi üzerine yapmıştır. Sonrasında, aynı üniversitede 1 sene doktora sonrası araştırmacı olarak süpersonik buhar türbinlerinin gerçek gaz modelleri ile modellenmesi üzerine çalışmıştır. 2014 yılı Eylül ayından beri Özyeğin Üniversitesi Makina Mühendisliği Bölümü’nde Dr. Öğr. Üyesi olarak çalışmaktadır. 2014 yılından beri radyasyon ile ısı transferinin baskın olduğu fırın ve yanma odası gibi endüstriyel proseslerin modellenmesi için yazılım ve sayısal model geliştirmektir. Bunun yanında çalıştığı aktif araştırma alanları, açık kaynak kodlu yazılımlar, akışkanlar dinamiği ve ısı transferi içeren problemler için sayısal yöntemler geliştirmedir. Yürütücüsü olduğu Tübitak 3501 ve Tübitak 2244 projeleri mevcuttur.

DOKTORA ÖĞRENCİLERİ 

GÖKÇE ERSEL ÖTKÜN

DTS Doktora Öğrencisi, CEEE/EÇEM, Özyeğin Üniversitesi

Gökçe Ersel Ötkün, lisans eğitimini 2009 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Mimarlık Bölümü’nde tamamladıktan sonra, sürdürülebilirlik konusuna olan ilgisi ile İngiltere’ye giderek Sheffield Üniversitesi’nde ‘Sürdürülebilir Mimarlık’ üzerine yüksek lisansını tamamlamıştır. Eğitimleri sonrasında, 2011 yılında aldığı ‘’LEED Green Associate sertifikası’’ ile görev aldığı projelerde sürdürülebilirlik konusuna yoğunlaşmıştır. Çalışma hayatına 2011 yılında atılan Gökçe Ersel Ötkün, SuyabatmazDemirel Mimarlık, Emre Arolat Mimarlık, Tabanlıoğlu Mimarlık, FREA Mimarlık gibi Türkiye’nin öncü mimarlık firmalarında kazandığı deneyim ve bilgi birikimi ile güncel olarak mimari tasarım ve proje koordinatörlüğü yapmaya devam etmektedir. Aynı zamanda, 2018 yılı itibariyle Özyeğin Üniversitesi’nde disiplinler arası Tasarım Toplum ve Teknoloji programı altında ‘Sürdürülebilir Kentsel Kalkınma’ üzerine doktora yapmaktadır. Uluslararası Sürdürülebilirlik Profesyonelleri Topluluğu (ISSP) ve Turkish WIN üyesi olan Ötkün, uzmanlık alanı kapsamında WWF Türkiye ve Brika Sürdürülebilirlik ile proje bazlı çalışarak sürdürülebilirlik konusunda danışmanlık yapmaktadır. 1986, Ankara doğumlu olan Gökçe Ersel Ötkün iyi derecede İngilizce ve İtalyanca bilmektedir.

CANAN M. ÖZSOY

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi & Yönetim Kurulu Danışmanı

İstanbul doğumlu olan Canan M. Özsoy, İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi’nden 1985 yılında doktora derecesi ile mezun oldu.  1993 yılında Boğaziçi Üniversitesi’nde İş Yönetimi alanında master derecesinin ardından 2015 yılında Sabancı Üniversitesi’nde Enerji Teknolojileri master derecesini aldı. 1989 yılı sonuna kadar Diş Hekimi olarak görev yaptı. 1989-2004 yılları arasında ilaç sanayisinde farklı alanlarda satış ve pazarlama yöneticisi olarak görev aldıktan sonra 2004 yılında Global Pazarlama Liderlik pozisyonu için Paris’e taşındı. Mart 2007’de, Avrupa, Asya, Orta Doğu, Afrika ve Çin’den Sorumlu Başkan Yardımcısı – Uluslararası Bölge Pazarlama unvanıyla GE Healthcare iş alanına dahil olan Özsoy, Mart 2009’da, Healthcare Systems Pazarlama Direktörü olarak Global Liderlik ekibine katılmak üzere Milwaukee, Wisconsin’e taşındı. Burada yeni ürünlerin geliştirilmesi, stratejisi ve pazarlanması üzerine çalışan Özsoy, Kasım 2011’de, merkezi Paris’te olan GE Healthcare Mamografi Ürün Grubu Genel Müdürlüğü sorumluluğunu üstlendi.

Canan Özsoy, Ağustos 2012’de ise Türkiye’de GE’nin büyümesinden sorumlu olarak GE Türkiye Yönetim Kurulu Başkan & Genel Müdür unvanını aldı. Haziran 2022 yılı itibariyle GE Yönetim Kurulu Başkanı olarak görevini tamamlamıştır. Canan Özsoy, halen ABFT (Amerikan Şirketler Derneği ) Danışma Kurulu üyeliği görevini yürütürken, aynı zamanda SEV Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı ve Mütevelli Heyeti üyeliği görevlerini de üstlenmektedir. Nisan 2019’dan beri Garanti Bankası BBVA Bağımsız Yönetim Kurulu üyeliğini de yürütmektedir. Nisan 2022 itibariyle Tekfen Temas ve Kasım 2022 itibariyle Esin Avukatlık Baker McKenzie Yönetim Kurulu Danışmanlığı’nı sürdürmekte ve 2020 akademik yılı itibariyle Özyeğin Üniversitesi’nde doktora çalışmalarına devam etmektedir.

KISMİ ZAMANLI ÖĞRENCİLER 

SEDA KURT

Kısmi Zamanlı Öğrenci, CEEE/EÇEM, Özyeğin Üniversitesi

Seda Kurt, Özyeğin Üniversitesi Mimarlık bölümü öğrencisidir. Lisans eğitiminin yanı sıra üniversitenin Disiplinlerarası Düşünce Kulübü, CineÖzÜ gibi birçok öğrenci kulübünde, grafik tasarım çalışmalarını sürdürmek üzere aktif rol almıştır. Ek olarak, 2019 yılında kurulan Disiplinlerarası Düşünce Kulübü’nün yönetim kurulunda yer almıştır. Kulübün danışmanı Prof. M. Pınar Mengüç ile 2 yıl boyunca çeşitli etkinlikler düzenlemiştir.  

Eğitim hayatının bir dönemini Erasmus+ kapsamında Macaristan’da geçirmiştir. Orada aldığı kentsel planlama ve tasarım dersleri sayesinde mimarlık eğitimi kapsamını genişletmiştir.

Lisans eğitimi süresince üniversitenin farklı departmanlarında çalışmış olan Seda Kurt, Şubat 2023’te PR çalışmalarına destek olmak amacıyla EÇEM kadrosuna dahil olmuştur.