CEEE/EÇEM Ocak bülteni yayınlandı!

CEEE/EÇEM Kasım-Aralık bülteni yayınlandı!

Özyeğin Üniversitesi Enerji, Çevre ve Ekonomi Merkezi(EÇEM) ve TÜSİAD İş Birliğinde Gerçekleşecek ”Türkiye’nin Sanayide Enerji Verimliliği Görünümü” Projesinin Tanıtım Toplantısı Yapıldı!

Özyeğin Üniversitesi Enerji, Çevre ve Ekonomi Merkezi (EÇEM) ve Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD); sanayide enerji verimliliği potansiyelinin en üst düzeyde uygulanmasına katkı amacıyla “Türkiye’nin Sanayide Enerji Verimliliği Görünümü” projesinde iş birliği yapıyor. Proje detaylarının ve Türkiye’de enerji verimliliği politikaları hakkında genel çerçevenin aktarıldığı tanıtım toplantısı, 13 Eylül 2023’te TÜSİAD Genel Merkezinde gerçekleşti. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Danışmanı Dr. Abdullah Buğrahan Karaveli’nin de katıldığı toplantının ana tema konuşmasını, Uluslararası Enerji Ajansı İcra (IEA) Direktörü Dr. Fatih Birol çevrim içi olarak yaptı. Açılış bölümü konuşmacıları arasında Özyeğin Üniversitesi Akademik İşlerden Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Tanju Erdem, TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Turan ve TÜSİAD Yönetim Kurulu Üyesi, Enerji, Çevre ve İklim Değişikliği Yuvarlak Masası Başkanı Cevdet Alemdar yer aldı.

Toplantının açılış konuşmacılarından Prof. Dr. Tanju Erdem konuşmasında şu ifadeleri kullandı: “Araştırma, eğitim ve bilgi transferi faaliyetlerimizi ‘Daha iyi bir dünya’ için ihtiyaç duyulan multidisipliner, hatta transdisipliner bir boyuta taşımak amacıyla üniversitemizde sürdürülebilirlik platformu kurduk. TÜSİAD ile iş birliğimizin temelleri de bu platformun bünyesinde yer alan ‘Sürdürülebilir Kalkınma Forumu’nun 2017 yılında kurulması ile atıldı. Bu iş birliğinin en güncel örneğini, bugün lansmanı yapılacak olan ‘Türkiye’nin Sanayide Enerji Verimliliği Görünümü’ projesi oluşturuyor. Bu proje, 2009 yılında kurulmuş olan ve üniversitemizin ilk araştırma ve uygulama merkezi Enerji, Çevre ve Ekonomi Merkezi (EÇEM) ve TÜSİAD ile iş birliği ile gerçekleştiriliyor. Bu vesile ile EÇEM’in Kurucu Direktörü Pınar Mengüç hocamıza hem bu değerli proje için hem de EÇEM aracılığıyla üniversitemize ve topluma sağladığı katkılar için teşekkürlerimi sunuyorum. Bu proje ile üniversitemizin dış paydaşlarla iş birliğine verdiği önemi ve bu iş birlikleri ile daha iyi bir dünyayı mümkün kılabileceğimiz bilimsel temelli, katma değeri yüksek projeleri hayata geçirme gayretini ve heyecanını sizlerle paylaşacak olmaktan büyük memnuniyet duyuyoruz.”

Toplantıda Özyeğin Üniversitesi Enerji, Çevre ve Ekonomi Merkezi Direktörü Prof. Dr. M. Pınar Mengüç ve TÜSİAD Enerji Verimliliği Görev Gücü Başkanı Fatih Memiş, proje hakkında bir sunum gerçekleştirdi. Mengüç ayrıca; TÜRKONFED Başkan Yardımcısı, Enerji Verimliliği ve Yönetimi Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Onur Ünlü kolaylaştırıcılığındaki “Türkiye’de Enerji Verimliliği Ekosisteminin Güçlendirilmesi” panelinde konunun akademik önemini vurguladı. Panelde Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Enerji ve Çevre Dairesi Başkan Vekili Dr. Bilal Düzgün, Enerji Verimliliği Derneği Genel Başkanı Dr. Oğuz Can ve ESCON Uluslararası Projeler Koordinatörü Hakkı Buyruk da katılımcı olarak yer aldı.

Özyeğin Üniversitesi EÇEM ve TÜSİAD ortaklığında yürütülecek “Türkiye’nin Sanayide Enerji Verimliliği Görünümü” projesi, hedefleri arasında aşağıdaki başlıklar bulunuyor:

 • Enerji verimliliği konusunda farkındalığın en üst seviyeye çıkarılması,
 • Türkiye sanayisinin öncü sektörlerinde enerji verimliliği ve tasarrufu potansiyelinin, uluslararası referanslarla kıyaslanması,
 • Enerji tasarrufundan verimliliğe giden sürece, hazırlanacak rehberlerle katkı sağlanması.

Avrupa konsorsiyumu, Enerji Pozitif Evler (EPH) için LEGOFIT Projesini başlatmak üzere İstanbul’da bir  araya geldi!

 

 • Güçlü bir konsorsiyum, Enerji Pozitif Evler’i gerçekleştirmek için gelişmiş ve dinamik bütünleştirici bir yaklaşımı tasarlamak, uygulamak ve doğrulamak için güçlerini birleştiriyor.
 • 10 farklı ülkeden 19 Avrupa kuruluşunu kapsayan girişim Demir Enerji tarafından koordine ediliyor.
 • LEGOFIT, çok aileli konutlarda enerji verimliliğinde devrim yaratmayı hedefliyor.

Avrupa çapında 19 ortağın oluşturduğu büyük bir konsorsiyum, LEGOFIT projesini başlatmak için 12-13 Eylül 2023’te İstanbul’da toplandı.

Proje, Demir Enerji tarafından koordine ediliyor ve 10 ülkeyi temsil eden 19 ortaktan oluşuyor. Akademik ortaklar, enerji ve inşaat sektöründeki küçük, orta ve büyük işletmeler ve Avrupa’daki büyük ağlardan oluşan çok disiplinli bir ekibi bir araya getiriyor.

COST Aksiyonu Toplantısı CEEE/EÇEM Organizatörlüğünde Gerçekleşti!

CEEE/EÇEM Direktörü Prof. M. Pınar Mengüç’ün yönetim komitesi üyesi olduğu Bilim ve Teknolojide Avrupa İşbirliği Kuruluşu COST Association – European Cooperation in Science and Technology CA20109‘un “Sürdürülebilirlik ve Dayanıklılık için Modüler Enerji Adaları” (MODERENLANDS) projesi ikinci çalışma toplantısı CEEE/EÇEM ev sahipliğinde ve COST Association koordinatörleri Prof. Carlos Rebelo ve Prof. Charalampos Baniotopoulos liderliğinde 7-8 Eylül 2023 tarihlerinde İstanbul’da gerçekleştirildi. MODENERLANDS, Sürdürülebilir Enerji ve ilgili teknolojileri, özellikle de rüzgar ve dalga enerjisi kaynakları üzerinde çalışan Avrupa Araştırma ve Geliştirme (Ar-Ge) gruplarının çalışmalarını sistematik olarak bir araya getiren COST Aksiyonlarından biridir.

Etkinliğin ilk gününde alanında öncü olan bilim adamları çeşitli çalışma gruplarında konuya farklı açılardan odaklandı. İkinci gün ise Prof. Mengüç moderatörlüğünde düzenlenen panel ile başladı. Panele, Vestas Türkiye eski genel müdürü Olcayto Yigit ile TÜREB başkan yardımcısı Erinç KISA davetli konuşmacı olarak katıldı. Erinç Kısa, Türkiye Kara ve Deniz Rüzgar Enerjisi Potansiyeli ve Pazar Gelişmeleri başlıklı konuşmasında Türkiye’de emsal teşkil eden rüzgar enerjisi projelerini anlattı. Olcayto Yiğit ise Enerji Adaları başlıklı konuşmasında geniş bir spektrumdan bakarak rüzgar enerjisinin günümüze kadar uzanan hikayesinde teknoloji ve endüstri ile ilişkisine dikkat çekti.

CEEE/EÇEM Ağustos bülteni yayınlandı!

CEEE/EÇEM Haziran bülteni yayınlandı!

CEEE/EÇEM Mart bülteni yayınlandı!

M. Pınar Mengüç 6. İnşaat Yönetimi Zirvesi’ne katıldı!

M. Pınar Mengüç, 18 Mart’ta İTÜ Mimarlık Fakülltesi Taşkışla binasında gerçekleşen 6. İnşaat Yönetimi Zirvesi’nde ”Kararan Bir Dünyada Beyazı Nasıl buluruz?” başlıklı bir konuşma gerçekleştirdi.

M. Pınar Mengüç Nano Open Webinar’ a katıldı!

M. Pınar Mengüç, 8 Mart’ta Sabancı Üniversite’si Nanoteknoloji Araştırma ve Uygulama Merkezi (SUNUM) Nano Open Webinar’ında ”Enerji ve Enerji Verimliliği: Bilimden Uygulamaya” başlıklı bir konuşma gerçekleştirdi.  

TET Konuşmaları

Transdisipliner Enerji Tartışmaları (TET), Özyeğin Üniversitesi, Enerji, Çevre ve Ekonomi Merkezi (CEEE/EÇEM)’nin ev sahipliğinde yapılan etkinlikler serisidir. Davetli konuşmacıların ya da EÇEM araştırmacılarının katkıları ile yapılan bu etkinliklerde, Türkiye ve Dünya’daki temel enerji kavramları, yenilenebilir enerji modaliteleri, enerji verimliliği çalışmaları ve sürdürülebilir enerji dönüşümü konuları tartışılır.

TET serisi, modern ve gelişmiş teknoloji araştırmalarını yaymayı, yeni fikir ve buluşları ele almayı ve Dünya’nın karşı karşıya olduğu karmaşık sorunlar hakkında farkındalığı artırmayı amaçlamaktadır.

Erken Dönem Cumhuriyet Sanayisine bir Bakış ve Unutulan Değerler 

Alpay Er (Davetli Konuşmacı)

Canan Özsoy (Davetli Konuşmacı)

M. Pınar Mengüç (Moderatör)

 

TET-3 etkinliğinde Cumhuriyetin ilk yıllarındaki girişimcilik ve yenilikçilik kavramlarının uygulanmasına çok güzel bir örnek olan Şakir Zümre’yi konuşacağız. Şakir Zümre, Türkiye Cumhuriyeti’nin savunma sanayi alanındaki ilk Türk girişimcisidir. Kurtuluş Savaşı sırasında milli kuvvetlere sağladığı silah ve cephane ile İstiklal Madalyası ile ödüllendirilmiştir. Mustafa Kemal Atatürk’ün de yakın arkadaşı olan Zümre, 1925’te ilk Türk silah ve cephane fabrikasını kurmuştur. Ayrıca daha sonraki yıllarda her evde kullanılacak sobaları tasarlamış ve imal etmiştir.

Şakir Zümre odağında gerçekleşecek bu tartışmada, sıfır noktasındaki taptaze bir cumhuriyette umut dolu, yenilikçi ve kararlı düşünce ile üretmenin önemine vurgu yapılacaktır. Şu an içinde bulunduğumuz kritik süreçte Türkiye Cumhuriyeti’ni var eden temelleri hatırlayarak çalışmanın, üretmenin, umut etmenin ve kararlılıkla güzel ve aydınlık günler için mücadeleye devam etmenin önemi tartışılacaktır.

CEEE/EÇEM TET-2, M. Pınar Mengüç’ün moderatörlüğünde, Prof. Akhlesh Lakhtakia’nın konuşmasıyla gerçekleşmiştir.

15 Aralık 2022‘de planlanan CEEE/EÇEM TET-2, M. Pınar Mengüç’ün moderatörlüğünde, Prof. Akhlesh Lakhtakia’nın (Pennsylvania State University) konuşmasıyla gerçekleşmiştir.

15 Aralık 2022, 19:00 – 20:00 (GMT+3)

 • Temel enerji kavramları,
 • Yenilenebilir enerji modaliteleri,
 • Enerji verimliliği önlemleri
 • Sürdürülebilir enerji geçişi

CEEE/EÇEM TET-1, M. Pınar Mengüç’ün, COP’27 Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı‘nda panelist olarak yer aldığı iki etkinliği ve Şişecam 37. Uluslararası Cam Sempozyumu‘nda yapacağı keynote konuşmayı içermektedir.

Kasım 2022‘de planlanan CEEE/EÇEM TET-1, M. Pınar Mengüç’ün, COP’27 Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı‘nda panelist olarak yer aldığı iki etkinliği ve Şişecam 37. Uluslararası Cam Sempozyumu‘nda yapacağı keynote konuşmayı içermektedir.

15 Kasım 2022, 11:00 – 11:45 (GMT+2)

 • COP’27 YAN ETKİNLİK – Şarm El-Şeyh, Mısır
 • Gelişen Teknolojiler ve Enerji Dönüşümü: Türkiye için Engeller ve Olanaklar
 • TÜRKÇİMENTO & Özyeğin Üniversitesi CEEE/EÇEM tarafından organize edilmektedir.
 • Canan Derinöz Gencel (moderatör), M. Pınar Mengüç (panelist), M. Canan Özsoy (panelist)
 • Canlı Yayın: https://youtu.be/6dgggkmXeWo   

17 Kasım 2022, 15:00 – 15:45 (GMT+2)

 • COP’27 YAN ETKİNLİK – Şarm El-Şeyh, Mısır
 • Küresel Tedarik Zincirinde İkiz Dönüşüm
 • TÜSİAD (Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği) tarafından organize edilmektedir.
 • Cevdet Alemdar (moderatör), Hakan Bulgurlu (panelist), Fernando Castellanos (panelist), Hüseyin Geliş (panelist), Durmuş Topçu (panelist), M. Pınar Mengüç (panelist)
 • Canlı Yayın: https://youtu.be/6dgggkmXeWo

18 Kasım 2022, 10:00 – 10:30 (GMT+3)

 • 37. Şişecam Uluslararası Cam Sempozyumu – İstanbul
 • Işınımla Isı Transferinden Sürdürülebilir Enerji Dönüşümüne
 • Şişecam tarafından organize edilmektedir.
 • Özgür Acar (moderatör), M. Pınar Mengüç (davetli konuşmacı)
 • Kayıt ve Canlı Yayın: https://www.camsempozyumu.com/en/my-account