Temmuz 2020 – Haziran 2025

EÇEM (Türk Katılımcı İçin)

Cem Keskin

Türk Tesisat Mühendisleri Odası (TTMO),
EÇEM ve UEA üye ülke temsilcileri

ebc
iea

Uluslararası Enerji Ajansı (UEA) tarafından yürütülmekte olan Binalarda ve Topluluklarda Enerji Programı (BTEP), 1977 yılından bu yana binalarda enerji verimliliği alanında uluslararası araştırma ve yaygınlaştırma faaliyetleri sürdürmektedir. Program kapsamında ele alınması kararlaştırılan konular, UEA üye ülkelerinin temsilcileri tarafından oluşturulan çalışma gruplarınca ve ‘Annex’ başlıkları altında çalışılmaktadır. Bugüne kadar tamamlanan ve devam etmekte olan olan toplam 86 Annex faaliyeti kapsamında, uluslararası araştırma faaliyetlerinin yönetilmesi ve planlanmasına yardımcı olmanın yanı sıra ilgili konulardaki karar vericilere ve uzmanlara yol gösterici nitelikte birçok rapor hazırlanmıştır.

UEA/BTEP kapsamında kurgulanarak 2020 yılında faaliyetlerine başlayan Annex84, ısıtma ve soğutma ihtiyacını bölgesel sistemlere bağlı olarak karşılayan binalara odaklanmıştır. Bu binaların ısı enerjisi taleplerinin yönetilmesine dair teknik ve sosyal zorlukların belirlenmesi ve geleceğin teknolojileri ile bunların nasıl aşılabileceği üzerine düzenli çalışmalar sürdürülmektedir. Bu kapsamda ele alınan konuların başlıcaları, akıllı elektrik şebekeleri ile entegrasyon, ileri düzey kontrol sistemleri, talep yönetimi için akıllı algoritmalar ve siber altyapı mimarileridir. Annex84, üye ülkelerde sürdürülmekte olan ilgili projelerin çıktılarını düzenli biçimde bir araya getirip sentezleyerek, bu alanda gelecekte yapılacak çalışmalara ışık tutmaya odaklanmıştır.