Toplamda 1.13 milyon m2 alana yayılan konut, hastane, ofis, okul ve alışveriş merkezi gibi çok katmanlı yapıları içeren lüks bir karma yaşam alanı olarak tasarlanan Lahore Times Square (LTS), EÇEM’in önde gelen danışmanlık projelerinden biridir. Ölçeği ve iklim koşulları nedeniyle, binaların tasarımının, inşasının ve işletmesinin hem teknik hem de sürdürülebilirlik açısından oldukça zor. Bu anlamda, LTS Projesi EÇEM’in gelecek çalışmalarını da şekillendirmekte. EÇEM ekibi, LTS Projesi kapsamında özgün bir sürdürülebilirlik stratejisi oluştururken bir dizi bina enerji simülasyonları da gerçekleştirdi. Pasif bina ile yaşam döngüsü analizleri, kullanıcı deneyim tasarımları, ICT ve IoT stratejilerini içeren ve toplamda beş iş paketinden oluşan LTS Projesi kapsamındaki EÇEM danışmanlık hizmetleri yoğun olarak devam etmekte.