Pınar Mengüç, Özlem Bahadır, Gökçe Ersel Ötkün ve Dilek Saygı’nın 2018 yılı boyunca kurguladıkları bu kavram 18 Ekim 2020 günü dört tema üzerindeki tartış malarla tüm ÖzÜ öğrencilerine, öğretim üyelerine ve ça lışanlarına aktarıldı. Bu dört tema, ‘Çerçeve ve Çerçeve Dışı,’ ‘Performans,’ ‘Etki,’ ve ‘Eylem!’ olarak belirlendi. Çerçeve ve Çerçeve Dışı oturumu, Mengüç tarafından yönetildi ve Alpay Er, Özge Samancı, Deniz Sert ve Selenga Gürmen’in tartışmalarıyla işlendi. Performans oturumuna

Tanju Erdem, Alper Ünlü, Özlem Özkal katıldılar ve Özlem Bahadır tarafından modere edildi. Özyeğin Üniversitesi Rektörü Esra Gençtürk, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen ve EÇEM Direktörü M. Pınar Mengüç ise Etki oturumun da kurumlar bazında toplum için neler yapılabileceği ni tartıştılar. Gökçe Ersel Ötkün tarafından yönetilen Eylem! oturumuna da Özlem Yener Çakmut, Ümit Özlale, Güray Erkol ve Ümit Özlale katıldılar.