maviminibus

21. yüzyılın en önemli becerisi, farklı uzmanlıklara ve becerilere sahip kişilerle işbirliği geliştirerek takım ruhuyla çalışabilmektir. Bu nedenle YAKLAŞ 2018 etkinliği kapsamında yapılan ikinci gün “YAKLAŞ” Disiplinlerötesi Düşünce Atölyelerinde, farklı disiplinlerden lisans 3. sınıf ve 4. sınıf öğrencilerinin katılımıyla 11 konu başlığı altında disiplinlerötesi düşünce atölyeleri düzenlendi. YAKLAŞ Atölyelerinde, karma disiplinli ekiplerin bir kolaylaştırıcıyla güncel üst temalar etrafında birlikte düşünmesini ve kolektif bir düşünce sistematiği geliştirmeyi deneyimlemesi amaçlandı. Hukuktan gastronomiye, havacılık yönetiminden ekonomiye 18 farklı bölümden öğrencilerin katıldığı atölyelerin kolaylaştırıcılığını Özyeğin Üniversitesi öğretim üyeleri gerçekleştirdi.

11 karmaşık konu
11 atölye

 

Kanal İstanbul – Özlem Altınkaya Genel, Mimarlık Fak.
Mavi Minibüs – Çimen Erkol, İnsan ve Toplum Bilimleri
Maaş – Emre Soyer, İşletme Fakültesi
Karnıyarık – Ebru Tekin Bilbil, Gastronomi
Pasaport – Ayşe Hazar Köksal, Tarih, Tasarım Toplum Teknoloji
Yeni Medya&Sanat – Simge Esin Orhun, İletişim Tasarımı
Hızlı&Çok – Erhan Öztop, Bilgisayar Müh.
Akıllı – Sevil Yazıcı, Mimarlık Fak.
Pet şişe – Zeynep Başaran, İnşaat Müh.
Sınır – Ali O.İlhan, End. Ürünleri tasarımı, Sosyoloji
Işık – Altuğ Başol, Mühendislik Fakültesi

kolaylaştırıcılığında gerçekleşti.

Gather

Build a context

Approximate

Increase the
connections

Go Beyond

Apply