M. PINAR MENGÜÇ

Direktör

Pınar Mengüç, Ankara Fen Lisesi’nden mezun olduktan sonra, ODTÜ Makina Mühendisliği Bölümü’nden 1978’de lisans, 1980’de de yüksek lisans derecelerini almıştır. Doktorasını 1985 de ABD Purdue Üniversite’sinde tamamlamış, ardında da ABD Kentucky Üniversitesi’nde (University of Kentucky, Lexington) çalışmiş, ve 1988’de docent ve 1993 de professor olmuştur. 1991 de İtalya’da Università degli Studi di Napoli Federico II’da, 1998 1999 akademik yılında da Cambridge, Boston’da Harvard Üniversitesi, Massachusetts General Hastanesinde Ziyaretçi Profesör olarak görev yapmıştır. Mengüç, Kentucky Üniversitesi’nde 2008 senesinde de ‘Engineering Alumni Association’ Kürsü Profesörü olarak seçilmiştir. Bilahare, 2009 yılı başında Özyeğin Üniversitesi’ne Makina Mühendisliği Bölümü’nü kurmak üzere katılmıştır; aynı yıl EÇEM’i kurmuştur.

 

Prof. Mengüç, kariyeri boyunca gerek makro, gerek mikro, gerekse de nanoboyut termal sistemler üzerinde, özellikle de ışınımla ısı transferi odaklı çalışmalar yapmıştır. Şimdiye kadar 70’dan fazla yüksek lisans, doktora ve doktora sonrası öğrencilere danışmanlık yapmış olan Mengüç’ün 150’den fazla bilimsel dergi yayını, 220’den fazla konferans bildirisi vardır. 

Dünya genelinde 130’dan fazla davetli/keynote vermiş olan Mengüç’ün dört kitabı, ve biri triadic olmak üzere 6 patenti vardır. Mengüç, 2006’dan beri, Elsevier tarafından yayınlanan Journal of Quantitative Spectroscopy and Radiative Transfer (JQSRT) adlı derginin üç baş editöründen (EditorinChief) birisidir.

 

Mengüç’ün ABD’de kurduğu kendi startup şirketi STI ile geliştirdikleri ‘parçacık ölçme sistemi,’ ABD R&D Magazinin 2005 yılında verdiği en önemli 100 inovasyon ödülünden birisini kazanmıştır. Özyeğin Üniversitesi’nden 2014 Bilgi Transferi Ödülü’nü, ve 2015 yılında Üstün Araştırma Ödülü’nü almıştır. 2018’de de American Society of Mechanical Engineering (ASME) Isı Transfer Anma Ödülü’nü (Heat Transfer Memorial Ödülü) almıştır. 2020’de de ABD Purdue Üniversitesi tarafından ‘Üstün Makina Mühendisi’ Ödülü ile onurlandırılmıştır. Mengüç, 2016’da Bilimler Akademisi’ne seçilmiştir ve hali hazırda yönetim kurulunda görev yapmaktadır.

DİLEK SAYGI

İdari Yönetici

Dilek Saygı, 2007 yılında Amerikan Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nden birincilikle mezun olmuştur. 2007-2010 yılları arasında Kadir Has Üniversitesi, International Office for Planning, Research and Consultancy Services Bölümü’nde (IPADHO) Proje Asistanı olarak Avrupa Birliği, Uluslararası Finans Kurumu, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı, Dünya Bankası gibi uluslararası kurumların fonlarına yönelik çağrıların takibi, niyet beyanı ve başvuru süreçlerinde görev almış, farklı sosyal sorumluluk ve danışmanlık projelerinin proje yönetim aşamalarında çalışmıştır. 2011 yılından bugüne EÇEM’in kurumsal yapısı çerçevesinde Merkez Direktörü’ne idari destek vermenin yanı sıra Merkez’in tüm faaliyetleri için gerekli operasyonel ve finansal çalışmaları yürütmekte, ulusal ve uluslararası projelerinin Proje Döngüsü Yönetimi kapsamında gerekli proje geliştirme, yaygınlaştırma ve koordinasyon alanlarında çalışmaktadır. Aynı zamanda, Yeditepe Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Yüksek Lisans Programı’nda iklim değişikliği kaynaklı göç konusunda tez çalışmalarını sürdürmektedir.

GÜLÇİN MEZİRELİ

Finans Uzmanı

CEM KESKİN

Dr. AR-GE Yöneticisi

Cem Keskin, ODTÜ Fizik Bölümü’nden 2008’de mezun olduktan sonra 5 yıl boyunca imalat sektöründe yönetici asistanlığı ve proje yöneticiliği görevlerini üstlenmiştir. İTÜ Enerji Enstitüsü’nde endüstriyel enerji verimliliği alanında yüksek lisans tez çalışmasını 2013 yılında tamamladıktan sonra 2014 yılında Özyeğin Üniversitesi’nde çalışmaya ve doktora eğitimine başlamıştır. 2015 yılında EÇEM’e katılarak UFUK2020 TRIBE Projesi’nde kıdemli araştırmacı olarak görev yapmıştır. İnsanbina etkileşimi konusuna odaklanan doktara eğitimini, iklimlendirme sistemlerinin bina sakinlerinin tercihlerine uyarlanabilirliğini ve enerji verimliliğini artırmak için geliştirdiği sistem üzerine yaptığı tez çalışması ile 2020’de tamamlamıştır. Bir kitap çevirisi, bir patent başvurusu, ve bir dizi bilimsel bildirisi ve sunumu bulunmaktadır.


ALTUĞ MELİK BAŞOL

Makine Mühendisliği Dr. Öğretim Üyesi Özyeğin Üniversitesi

Gülçin Mezireli, İstanbul Üniversitesi, İktisat Fakültesi, Maliye Bölümü’nden mezun olduktan sonra, Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirlik (S.M.M.M.) Belgesini almış, ve devamında da Soyak Holding, BRİSA ve Ernst&Young gibi firmalarda çalışmıştır. 2011 yılında EÇEM’e proje ve bütçe çalışmaları için katılmıştır.

Projelerin muhasebe, bütçe, finansal raporlama konularında üniversitenin diğer bölümleri ile koordineli olarak projelerin yürütülmesine ve tamamlanmasına katkıda bulunmaktadır. EÇEM’in aldığı ve tamamladığı SymNet, NEED4B, BRICKER, TRIBE ve Yeni Nesil projelerinde yürütülmesi ve sonuçlandırılmasını başarıyla tamamlamıştır. 2019 başından beri de EÇEM’in IsDB tarafından fonlanmış olan NEXT GEN Projesi’nde görev yapmıştır.

Dr. Öğr. Üyesi Altuğ M. Başol, lisans derecesini 2004 yılında Boğaziçi Üniversitesi Kimya Mühendisligi’nden ve yüksek lisans derecesini 2007 yılında aynı üniversiteden Makina Mühendisliği Bölümü’nden almıştır. Doktora çalışmasını 2007 ile 2013 yılları arasında İsviçre ETH Zürih’te gaz tür binlerinin ve kompresörlerin aerotermal modellenmesi üzerine yapmıştır. Sonrasında, aynı üniversitede 1 sene doktora sonrası araştırmacı olarak süpersonik buhar türbinlerinin gerçek gaz modelleri ile modellenmesi üzerine çalışmıştır. 2014 yılı Eylül ayından beri Özyeğin Üniversitesi Makina Mühendisliği Bölümü’nde Dr. Öğr. Üyesi olarak çalışmaktadır. 2014 yılından beri radyasyon ile ısı transferinin baskın olduğu fırın ve yanma odası gibi endüstriyel proseslerin modellenmesi için yazılım ve sayısal model geliştirmektir. Bunun yanında çalıştığı aktif araştırma alanları, açık kaynak kodlu yazılımlar, akışkanlar dinamiği ve ısı transferi içeren problemler için sayısal yöntemler geliştirmedir. Yürütücüsü olduğu Tübitak 3501 ve Tübitak 2244 projeleri mevcuttur.