Enerji Verimli
Binalar ve Bölgeler

Binalar, enerji kaynaklarının yaklaşık %40’ının, su kaynaklarının %25’inin tüketiminden ve dünya sera gazı emisyon salımının yaklaşık üçte birinden sorumlu olması sebebiyle öncelikli olarak ele alınması gereken alanların başında yer almaktadır.

Binalarda enerji kullanımı ulaşım ve şehir planlamayı da içeren karmaşık bir sistemin parçası olup, iklim değişikliği üzerindeki etkilerinin yanısıra, toplumsal açıdan
da çok önemli sonuçlar doğurmaktadır. Enerji verimliliği konusu, EÇEM’de ‘yeni nesil binalarda
enerji kültürü’ başlığı altında diğer tüm konularla bağlantılı olarak ele alınmaktadır.

EÇEM, yakın gelecekte binalarda yüksek enerji performansı için ‘Yeni Binalarda Enerji Verimliliği Metodolojisi’ ve ‘Mevcut Binalarda Enerji Verimliliği Tadilat Stratejileri’ geliştirmektedir.