EÇEM, 16-19 Mayıs 2011 tarihleri arasında Illinois Üniversitesi (ABD) ve Özyeğin Üniversitesi işbirliği ile ABD Ulusal Bilim Vakfı (NSF) ve Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) sponsorluğunda İstanbul’da Sürdürülebilir Yeşil Binalar için Mimarlık & Mühendislik Uluslararası Çalıştayı düzenledi. Açılış konuşmalarının dönemin Özyeğin Üniversitesi Rektörü Prof. Erhan Erkut, NSF’den Prof. Omnia El-Hakim ve Prof. M. Pınar Mengüç tarafından yapıldığı çalıştayda sürdürülebilir binalara ilişkin politika ve uygulamalar 6 farklı oturumda akademiyi, işletmeyi ve STK’ları temsil eden mimarlar, mühendisler ve şehir geliştiricileri gibi konuşmacılar tarafından tartışıldı. Çalıştaya Türkiye, ABD, İtalya, Kanada ve İngiltere’deki önemli araştırma gruplarının temsilcileri katıldı.

Georgia Institute of Technology, University of Kentucky, MIT, Southern Illinois University, Michigan State University, University of Nevada, Eastern Mediterranean University,
Politecnico di Milano, Boğaziçi Üniversitesi, Yıldız Teknik Üniversitesi ve California State University gibi üniversitelerin yanı sıra Perkins + Will, Adrian Smith + Gordon Gill, IBM, Paragon International Insurance Brokers, Grontmij, Izocam, Thornton Tomasetti ve Avci Architects gibi büyük mühendislik ve mimarlık firmalarından katılımcılar çalıştayda yer aldı. ABD Yeşil Binalar Konseyi, ÇEDBİK, UNDP, REC, IBM, ULI, Embarq ve UIN olmak üzere önemli uluslararası ve yerel kuruluşlar da çalıştaya katkıda bulundu. 

Çalıştayda sürdürülebilir bina tasarımı uygulamalarına yönelik tartışılan bir dizi konu oldu. Bu çalışmaların başlıkları şöyleydi; (1) sürdürülebilir binalarda performansı doğrulama yöntemlerinin iyileştirilmesi; (2) sürdürülebilir binalar inşa etme motivasyonunu artırmak için bina performansını değerlendirme yöntemlerinin iyileştirilmesi; (3) eski yapıların yıkılıp yenilerinin inşa edilmesi yerine mevcut binaların renovasyonu çalışmalarına farkındalık getirilmesi; (4) proje organizasyonu ve mühendisliğin vurgulanması; (5) entegre modelleme araçlarının oluşturulması; (6) binaların içinde bulundukları topluma fayda sağlayabilmesi için binaların kendi “habitatlarına” bağlılığının iyileştirilmesi; (7) yönetim, eğitimciler ve konunun profesyonelleri arasındaki iletişimi arttıracak mekanizmaların geliştirilmesi; (8) malzeme seçim kriterleri; (9) hem lisans hem de lisansüstü seviyede farklı disiplinlerin etkileşimini teşvik eden eğitim süreçlerinin geliştirilmesi.

Bu konuların bir hafta boyunca tartışılmasından sonra, katılımcıların sürekli etkileşimine katkıda bulunmak için üç eylem maddesi ortaya çıktı: (1) pay sahibi topluluklar arasında daha iyi bilgi alışverişi için somut yöntemler geliştirmek; (2) küresel topluluklarda gelecekteki konut ihtiyaçlarını karşılarken sürdürülebilir tasarımı teşvik etmek için bir plan geliştirmek; ve (3) akademik ve profesyonel uygulamalar arasındaki anlayışı geliştirmek için işbirliğine dayalı uluslararası ortaklıklar geliştirmek. Bunların her biri için birer üye toplayıcı olarak belirlenen katılımcı komiteleri belirlendi.

 

EÇEM’in Mayıs 2010’da İstanbul’da düzenlediği Sıfır İstanbul 2050’nin ardından Mayıs 2011’de kurguladığı bu bir hafta süren çalıştay ile enerji verimliliğinin Türkiye’de daha yaygın konuşulmasını sağlamış ve bu kavramın entegre mimarlık-mühendislik-sosyal bilimler bazında düşünülmesi gerektiğini vurgulamıştır.

SUSTAINABILITY IN BUILDINGS: FACTS AND FIGURES

• Lisa SHPRITZ (United States Green Buildings Council) What We Know and Why it Matters: How Green Building is the First Best Option for Combating Climate Change, and a Whole Lot More
• Haluk SUR (Urban Land Institute) Restructuring the Housing Market for a Sustainable Future: Demographic and Economic Challenges & Opportunities
• Rachel MICHELIN (Thornton Tomasetti, Inc.) Sustainable Design Principles for Renovation of the Exterior Envelope of Existing Buildings
• Prof. Derya OKTAY (Eastern Mediterranean University) Sustainable Urbanism and Architecture: A Holistic Framework
• Dr. Pınar ÖZUYAR (Özyegin University) Sustainable Buildings in the Context of Global Goals and Ratings

SUSTAINABILITY THROUGH INTEGRATED DESIGN, CONSTRUCTION AND OPERATION OF BUILDINGS - 1

Markus LEHTO (Avcı Architects) Constructing the Right Mental Framework to Realize Broad Spectrum Sustainability
• Assoc. Prof. Abbas AMINMANSOUR (University of Illinois) Sustainable Design and Construction of Tall Buildings
• Assoc. Prof. Deborah OAKLEY (University of Nevada, Las Vegas) Biomimicry as a Strategy in Sustainable Architectural Design Education
• Assist. Prof. Sinem KORKMAZ (Michigan State University) The Delivery Process/Practices of Sustainable Buildings
• Dr. Ajla AKSAMIJA (Perkins+Will) Building Simulations and Sustainability in Architectural Practice: Use of BIM for Integrated Design and Analysis
• Ahmet IĞDIRLIGIL (Sans Architectural Office) Traditional Use of Materials in Buildings

SUSTAINABLE ENERGY FOR BUILDINGS FOR BUILDINGS

• Prof. Donald COLLIVER (University of Kentucky) Sustainability and Energy Issues Relating to the Built Environment
• Gail BORTHWICK (Adrian Smith + Gordon Gill Architecture) Decarbonisation of Our Central Cites, Pilot: Chicago
• Prof. Angus ROCKETT (University of Illinois) Building-Integrated Renewable Energy Generation
• Prof. M. Pınar MENGÜÇ (Özyegin University) Innovative and Sustainable Energy Applications
• Assoc. Prof. Nilgün KIRAN CILIZ (Bogaziçi University) Energy Conservation Applications for Sustainable Production and Consumption
• Prof. Nilüfer EĞRICAN (SUNTEK International) Application of Heat Pumps for Buildings
• Dr. Kemal BAYRAKTAR (IZOCAM) Energy Efficiency in Buildings Towards Sustainability

SUSTAINABILITY THROUGH INTEGRATED DESIGN, CONSTRUCTION AND OPERATION OF BUILDINGS - 2

• Assoc. Prof. Mary Lynn REALFF (Georgia Institute of Technology) Carpet Lifecycle Phases: From Material Selection to Recycled Products
• Dr. Tamer ATABARUT (Bogaziçi University) Water Efficiency for Sustainable Buildings
• Assist. Prof. Serdar ÇELIK (Southern Illinois University) Green Roofs for Sustainable Buildings
• Kirsten Ritchie (Gensler) Integrated Design in the Global Context
• Sibel BÜLAY (Embarq) Transportation as a Part of Sustainable Cities and Regions
• Assist. Prof. Giuliana IANNACCONE (Politecnico di Milano) Innovative Technologies for Smart-Eco Buildings in EU
• Assoc. Prof. Birgül ÇOLAKOGLU (Yıldız Technical University) Integrated System Design in Architecture: Green and Transformable Buildings

Sürdürülebilir Yeşil Binalar için Mimarlık & Mühendislik Uluslararası Çalıştayı Kitapçığı

https://acrobat.adobe.com/link/review?uri=urn:aaid:scds:US:bf6c7b51-6d13-30f5-8547-aa86682b0085