Proje Başlangıç-Bitiş Tarihi: 01/02/2012 – 01/02/2018

Fon Veren Kurum: AB 7. Çerçeve Programı

Proje Bütçesi: 9,500,000.00 € (AB Katkısı: 5,681,652.00 €) / Özyeğin Üniversitesi – EÇEM bütçesi: 2,414,428.99 € (AB katkısı: 1,287,589.69 €)

Uygulama Binası: SCOLA, Özyeğin Üniversitesi, İstanbul

Proje Ekibi: M. Pınar Mengüç, Yasemin Somuncu, Saadet Özkan,
Doğa Gizem Memiş, Raaid Al Dory, Dilek Saygı

Proje Ortakları: Türkiye: Özyeğin Üniversitesi – EÇEM, FIBA Grup, BG Mimarlık
İspanya: CIRCE, UNIVERSITY OF ZARAGOZA, ACCIONA, INGENIERIA Y CONTROL ELECTRONICO, S.A.

İtalya: RINA Consulting, DIRCO S.R.L
Belçika: M5 S.A., FORMAT D2, UMONS
İsveç: DEROME Hus AB, RISE SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut AB

NEED4B Projesi’ne katkıda bulunan diğer kurumlar ve kişiler: Özyeğin Üniversitesi – EÇEM (Pınar Özuyar, Yasemin Somuncu, Burak Sefer, Cem Keskin, Dilek Saygı, Gülçin Mezireli)
Özyeğin Üniversitesi (Saadet Özcan, Tuncay Bulat, Hakan Sofuoğlu, Serkan Şahin, Barış Taşdelen, Burak Sefer)
B-Design (Barış Başat, Emre Gürsoy, İpek Kocaaydın)
Fiba Holding (Begüm Başlı, İhsan Birinci, Kerem Moralı, Mahmut Nazım Başbay)

FP7_logo_pillars

NEDEN

Enerji Verimliliği kavramlarının yeni binalarda etkin bir şekilde uygulanması ve yaygınlaştırması amacıyla kurgulanmış ve tamamlanmış olan EÇEM’in en başarılı projelerinden birisidir. Projenin ana hedefi yeni düşük enerjili binaların tasarımı, inşaası ve işletme/bakım safhalarını kapsayan, pazar tarafından talep gören, açık ve kolaylıkla uygulanabilir bir metodoloji geliştirmek ve uygulamaktır.

Metodoloji oluşturulurken, İsveç, Belçika, İtalya ve Türkiye’den olmak üzere toplam 23,500 m2 kapalı alanı kapsayan uygulama binaları üzerinde çalışmalar yapılmıştır. Bu binalarda, ortalama %65 daha az olan enerji tüketim değerine karşılık gelen yıllık 60 kWsaat/m2’lik enerji yoğunluğunun sağlanması hedeflenmiştir.

YÖNTEM

Projenin başarısı için öncelikle tasarım, inşaat, işletme/bakım alanlarında ilgili paydaşlarının katkılarını da dikkate alacak bir ‘’Enerji Verimliliği Takımı’’ (EET) oluşturulmuştur. Bu takımın aktif olarak yer aldığı ‘’optimizasyon’’ ve ‘’önceliklendirme’’ adımları geliştirilerek, en doğru kararların alınması sağlanmıştır.

Yenilikçi yaklaşımlar olarak belirlenen

 • Entegre Proje Hizmetleri (IPD),
 • Bina Bilgi Modellemesi (BIM),
 • Yaşam Döngüsü Analizi / Maliyeti (LCA/LCC);

Bilimsel Kriterler olarak belirlenen

 • Teknik,
 • Enerji Modellemeleri,
 • Ekonomik/Bürokratik Alanlar;

Kullanıcı Gereksinimleri’ni ifade eden,   

 • Maliyet Etkinliği,
 • Enerji Performansı,
 • Kalite,     
 • Çevresel Etki Konuları,

projenin tüm aşamalarında uygulanarak düşük enerjili bina proje yönetimine sistematik bir bakış açısı getirilmiştir. Proje her aşamada hedef enerji tüketim değerini sağlamak için izleme ve geri bildirim yöntemleri ile kontrol edilmiştir. Hem pasif hem de aktif sistemlerin kullanıldığı bina için entegre mimarlık ve mühendislik kavramlarının bütünleşik olarak uygulanmıştır.

UYGULAMA ALANI

Özyeğin Üniversitesi Kampüsü içinde yer alan Yabancı Diller Yüksekokulu (SCOLA) binası Türkiye’deki uygulama alanı olarak seçilmiştir. Gerçek zamanlı izleme sonuçlarına göre SCOLA’da yıllık enerji yoğunlğu 50 kWsaat/m2 altında sağlanarak NEED4B Projesi’nin hedeflerinin üzerinde bir performans sergilenmiştir.

Entegre mimarlık ve mühendislik kavramlarının bütünleşik olarak uygulandığı binada, cephe yönlerine göre seçilmiş dikey delikli gölgelikler, yatay panjurlar, iç perdeler uygulanmış, camların ısı geçirgenliği değerleri özel olarak yapılmış, bina kabuğunda düşük ısı iletkenliği değerleri hedeflenmiştir.

Isıtma sisteminde kampus merkez tesisinde doğal gaz yakıtlı kazanlardan elde edilen düşük sıcaklıklı ısıtma suyu kullanılmıştır. Yüksek verimli kazanlar, oksijen dengeleme ve karbonmonoksit kontrol sistemi ile birlikte uygulama için seçilmiştir. Havalandırma sisteminde soğutulmuş su, yüksek performanslı (COP=6,17) santrifüj soğutucular tarafından kampüs merkez tesisinde üretilmektedir.  

HEX serbest soğutması, soğutma kulesi ile entegre ve dış hava sıcaklığı 15°C altında olduğu zamanlarda serbest soğutma enerjisi otomatik olarak kontrol edilmektedir. Buna ek olarak, havatoprakhava tüpleri kullanılarak binanın besleme havası doğal havalandırma ile sağlanıp kısmi soğutma ve ısıtmada kullanılmaktadır. Yenilenebilir enerji kaynağı olarak 126 kW güce sahip 250Wp kapasiteli 504 güneş paneli bina çatısına monte edilmiştir. 40W gücünde LED ve T5 armatürler kullanılarak otomasyon ile aydınlatma sisteminin enerji tüketim yoğunluğu 6.1 kWsaat/ m2’ye düşürülmüştür.

ETKİ

NEED4B Projesi,

 • Türkiye,
 • İspanya,
 • Belçika,
 • İtalya ve
 • İsveç’ten

toplam 5 ana partneri bulunan 7 yıllık bir AB ÇP7 projesidir. Bu süre zarfında her ülke de piot binalar tasarlanmıştır, ama bunların en büyüğü 17,000 m2 alanı ile Özyeğin Üniversitesi’ndeki SCOLA binası olmuştur.

Bu çalışma sırasında bir çok öğrenci doktora ve yüksek lisans tezlerini tamamlamış, enerji verimliliği ve konforun ortak olarak düşünülmesi için hem mühendisler hem de mimarlar beraber çalışmışlardır. SCOLA binanın tasarımı sırasında hesaplamalı akışkanlar dinamiği, ısı transferi ve ışınımla ısı transferi çalışmaları yapılmış, bilahare de Energy Plus ve DesignBuilder uygulamalarıyla karşılaştırılmıştır. Ayrıca, binanın düşük karbon salımı ve etkin enerji verimliliğine ulaşması için termodinamik analizler de yapılmıştır. Tüm bu çalışmalar bir çok konferansta sunulmuş, ve bir dizi bilimsel yayın da çıkarılmıştır. NEED4B Projesi içinde çalışan 4 öğrenci, projeninin bitiminden sonra kendi şirketlerinde bina modellemesi ve izlemesi konularında çalışmalara başlamışlardır.

NEED4B Projesi, EÇEM’in başarıyla tamamladığı

 • ABFP7BRICKER,
 • ABKAPAİTEYENİ NESİL ve • IsDB NEXTGEN

projelerine de yön vermiştir.  

Bu proje sayesinde, Üniversite’nin enerji harcamaları yaklaşık 200,000 USD civarında düşürülmüştür. Aşağıdaki şekil, SCOLA binasının AB1 binasına göre elektrik harcamasının ne kadar az olduğunu anlık izleme grafiklerine bağlı olarak göstermektedir.

Proje süresince, NEED4B ile geliştirilen kavramlar Türkiye’de çeşitli konferanslarda ve üniversitelerde ilgili derslere katılarak anlatılmıştır. Bunun yanı sıra, yazılı basın ve sosyal medya üzerinden de çok sayıda kişiye ve şirkete bilgiler ulaştırılmıştır. NEED4B Projesi ayrıca iki önemli ödüle layık görülmüştür. Bunlar:     

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Verimlilik Ödülleri, Kamu Kategorisi Birinciliği (Aralık 2019)

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ve İstanbul Ticaret Odası, Enerji Verimliliği Yarışması Birinciliği (Ocak 2020).