Günümüzün çözüm bekleyen sorunları için farklı uzmanlık alanlarını bir araya getiren ve birlikte düşünmeye im kan tanıyan bir platform oluşturmak amacıyla, M. Pınar Mengüç öncülüğünde başlatılan kahve sohbetleri serisi ‘B.AĞ’LANTILAR’ olarak isimlendirildi. YAKLAŞ etkinliğinin bir parçası niteliğindeki ‘B.AĞ’LANTILAR’, farklı disiplinlerden ÖzÜ mensuplarının bir araya gelmesini, yeni fikirler ve uygulamalar için beyin fırtınası yapılmasını ve bu karşılaşmaların üniversitemizin disiplinlerötesi çalışmalarını güçlendirmesini hedefliyor.

‘B.AĞ’LANTILAR’ın birincisi Deprem x Hukuk x Çevre temasıyla 12 Mart’ta, ikincisi Göç x Ekonomi x Şeffaflık temasıyla 2 Nisan’da ve üçüncüsü Kültür x Yapay Zeka x Gelecek temasıyla 30 Nisan’da farklı uzmanlık alanlarına sahip akademisyenlerimizin katılımı ile gerçekleşti. Serinin bu akademik dönemdeki son etkinliği de 22 Mayıs’ta Kent x İnsan x Cazibe teması ile gerçekleştirildi.