İnsan Mekan Etkileşimi

İnsan mekan etkileşiminin, yeni nesil bina tasarımı kavramının odak noktası olması ve teknik yeniliklerin yanı sıra psikolojik, sosyolojik ve kültürel boyutları da içinde barındırması gerekmektedir. Teknik yenilikler bugüne kadar hep binada kullanılan ekipman ve süreçlerin enerji verimliliğini iyileştirmeye yönelik olmuştur. Oysa, insan unsurunun sürece entegrasyonu ve sistematik bir yaklaşım ile gizli kalmış önemli bir enerji tasarruf potansiyeli de mevcuttur.

EÇEM’in çalışmaları, yeni nesil binaların tasarımında insan konforunu enerji verimliliği ile birleştiren temel kavramlar olan ısıl konfor, görsel konfor, insan metabolizması ve kıyafet etkileri üzerine yenilikçi araştırmalar içermektedir. Bu çalışmalar hesaplamalı akışkanlar dinamiği (CFD), ısı transferi ve Işınımla Isı Transferi kavramlarının uygulamalarını kapsamaktadır. EÇEM araştırmalarına dayalı olarak yürütülen AB Ufuk 2020 “TRIBE” projesi, veriye dayalı çözümlerin de insan mekan etkileşimine uygulanmasını amaçlamaktadır. Bu çalışmalar psikolojinin ve sosyolojinin temel kavramlarından destek almaktadır.