M. PINAR MENGÜÇ

Direktör

Pınar Mengüç, Ankara Fen Lisesi’nden mezun olduktan sonra, ODTÜ Makina Mühendisliği Bölümü’nden 1978’de lisans, 1980’de de yüksek lisans derecelerini almıştır. Doktorasını 1985 de ABD Purdue Üniversite’sinde tamamlamış, ardında da ABD Kentucky Üniversitesi’nde (University of Kentucky, Lexington) çalışmiş, ve 1988’de docent ve 1993 de professor olmuştur. 1991 de İtalya’da Università degli Studi di Napoli Federico II’da, 1998 1999 akademik yılında da Cambridge, Boston’da Harvard Üniversitesi, Massachusetts General Hastanesinde Ziyaretçi Profesör olarak görev yapmıştır. Mengüç, Kentucky Üniversitesi’nde 2008 senesinde de ‘Engineering Alumni Association’ Kürsü Profesörü olarak seçilmiştir. Bilahare, 2009 yılı başında Özyeğin Üniversitesi’ne Makina Mühendisliği Bölümü’nü kurmak üzere katılmıştır; aynı yıl EÇEM’i kurmuştur.

 

Prof. Mengüç, kariyeri boyunca gerek makro, gerek mikro, gerekse de nanoboyut termal sistemler üzerinde, özellikle de ışınımla ısı transferi odaklı çalışmalar yapmıştır. Şimdiye kadar 70’dan fazla yüksek lisans, doktora ve doktora sonrası öğrencilere

danışmanlık yapmış olan Mengüç’ün 150’den fazla bilimsel dergi yayını, 220’den fazla konferans bildirisi vardır. Dünya genelinde 130’dan fazla davetli/keynote vermiş olan Mengüç’ün dört kitabı, ve biri triadic olmak üzere 6 patenti vardır. Mengüç, 2006’dan beri, Elsevier tarafından yayınlanan Journal of Quantitative Spectroscopy and Radiative Transfer (JQSRT) adlı derginin üç baş editöründen (EditorinChief) birisidir.

 

Mengüç’ün ABD’de kurduğu kendi startup şirketi STI ile geliştirdikleri ‘parçacık ölçme sistemi,’ ABD R&D Magazinin 2005 yılında verdiği en önemli 100 inovasyon ödülünden birisini kazanmıştır. Özyeğin Üniversitesi’nden 2014 Bilgi Transferi Ödülü’nü, ve 2015 yılında Üstün Araştırma Ödülü’nü almıştır. 2018’de de American Society of Mechanical Engineering (ASME) Isı Transfer Anma Ödülü’nü (Heat Transfer Memorial Ödülü) almıştır. 2020’de de ABD Purdue Üniversitesi tarafından ‘Üstün Makina Mühendisi’ Ödülü ile onurlandırılmıştır. Mengüç, 2016’da Bilimler Akademisi’ne seçilmiştir ve hali hazırda yönetim kurulunda görev yapmaktadır.

DİLEK SAYGI

İdari Yönetici

Dilek Saygı, 2007 yılında Amerikan Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nden birincilikle mezun olmuştur. 2007 2010 yılları arasında Kadir Has Üniversitesi, International Office for Planning, Research and Consultancy Services Bölümü’nde (IPADHO) Proje Asistanı olarak Avrupa Birliği, Uluslararası Finans Kurumu, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı, Dünya Bankası gibi uluslararası kurumların fonlarına yönelik çağrıların takibi, niyet beyanı ve başvuru süreçlerinde görev almış, farklı sosyal sorumluluk ve danışmanlık projelerinin proje yönetim aşamalarında çalışmıştır. 2011 yılından bugüne EÇEM’in kurumsal yapısı çerçevesinde Merkez Direktörü’ne idari destek vermenin yanı sıra Merkez’in tüm faaliyetleri için gerekli operasyonel ve finansal çalışmaları yürütmekte, ulusal ve uluslararası projelerinin Proje Döngüsü Yönetimi kapsamında gerekli proje geliştirme, yaygınlaştırma ve koordinasyon alanlarında çalışmaktadır. Aynı zamanda, Yeditepe Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Yüksek Lisans Programı’nda iklim değişikliği kaynaklı göç konusunda tez çalışmalarını sürdürmektedir.

GÜLÇİN MEZİRELİ

Finans Uzmanı

Gülçin Mezireli İstanbul Üniversitesi, İktisat Fakültesi, Maliye Bölümü’nden mezun olduktan sonra, Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirlik (S.M.M.M.) Belgesini almış, ve devamında da Soyak Holding, BRİSA ve Ernst&Young gibi firmalarda çalışmıştır. 2011 yılında EÇEM’e proje ve bütçe çalışmaları için katılmıştır.

 

Projelerin muhasebe, bütçe, finansal raporlama konularında üniversitenin diğer bölümleri ile koordineli olarak projelerin yürütülmesine ve tamamlanmasına katkıda bulunmaktadır. EÇEM’in aldığı ve tamamladığı SymNet, NEED4B, BRICKER, TRIBE ve Yeni Nesil projelerinde yürütülmesi ve sonuçlandırılmasını başarıyla tamamlamıştır. 2019 başından beri de EÇEM’in IsDB tarafından fonlanmış olan NEXT GEN Projesi’nde görev yapmıştır.

CEM KESKİN

Dr. AR-GE Yöneticisi

Cem Keskin ODTÜ Fizik Bölümü’nden 2008’de mezun olduktan sonra 5 yıl boyunca imalat sektöründe yönetici asistanlığı ve proje yöneticiliği görevlerini üstlenmiştir. İTÜ Enerji Enstitüsü’nde endüstriyel enerji verimliliği alanında yüksek lisans tez çalışmasını 2013 yılında tamamladıktan sonra 2014 yılında Özyeğin Üniversitesi’nde çalışmaya ve doktora eğitimine başlamıştır. 2015 yılında EÇEM’e katılarak UFUK2020 TRIBE Projesi’nde kıdemli araştırmacı olarak görev yapmıştır. İnsanbina etkileşimi konusuna odaklanan doktara eğitimini, iklimlendirme sistemlerinin bina sakinlerinin tercihlerine uyarlanabilirliğini ve enerji verimliliğini artırmak için geliştirdiği sistem üzerine yaptığı tez çalışması ile 2020’de tamamlamıştır. Bir kitap çevirisi, bir patent başvurusu, ve bir dizi bilimsel bildirisi ve sunumu bulunmaktadır.

ALTUĞ MELİK BAŞOL

Makine Mühendisliği Dr. Öğretim Üyesi Özyeğin Üniversitesi

Dr. Öğr. Üyesi Altuğ M. Başol lisans derecesini 2004 yılında Boğaziçi Üniversitesi Kimya Mühendisligi’nden ve yüksek lisans derecesini 2007 yılında aynı üniversiteden Makina Mühendisliği Bölümü’nden almıştır. Doktora çalışmasını 2007 ile 2013 yılları arasında İsviçre ETH Zürih’te gaz tür binlerinin ve kompresörlerin aerotermal modellenmesi üzerine yapmıştır. Sonrasında, aynı üniversitede 1 sene doktora sonrası araştırmacı olarak süpersonik buhar türbinlerinin gerçek gaz modelleri ile modellenmesi üzerine çalışmıştır. 2014 yılı Eylül ayından beri Özyeğin Üniversitesi Makina Mühendisliği Bölümü’nde Dr. Öğr. Üyesi olarak çalışmaktadır. 2014 yılından beri radyasyon ile ısı transferinin baskın olduğu fırın ve yanma odası gibi endüstriyel proseslerin modellenmesi için yazılım ve sayısal model geliştirmektir. Bunun yanında çalıştığı aktif araştırma alanları, açık kaynak kodlu yazılımlar, akışkanlar dinamiği ve ısı transferi içeren problemler için sayısal yöntemler geliştirmedir. Yürütücüsü olduğu Tübitak 3501 ve Tübitak 2244 projeleri mevcuttur.

GÖKÇE ERSEL ÖTKÜN

DTS Programında Doktora Öğrencisi, CEEE/EÇEM, Özyeğin Üniversitesi

Gökçe Ersel Ötkün, lisans eğitimini 2009 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Mimarlık Bölümü’nde tamamladıktan sonra, sürdürülebilirlik konusuna olan ilgisi ile İngiltere’ye giderek Sheffield Üniversitesi’nde ‘Sürdürülebilir Mimarlık’ üzerine yüksek lisansını tamamlamıştır. Eğitimleri sonrasında, 2011 yılında aldığı ‘’LEED Green Associate sertifikası’’ ile görev aldığı projelerde sürdürülebilirlik konusuna yoğunlaşmıştır. Çalışma hayatına 2011 yılında atılan Gökçe Ersel Ötkün, SuyabatmazDemirel Mimarlık, Emre Arolat Mimarlık, Tabanlıoğlu Mimarlık, FREA Mimarlık gibi Türkiye’nin öncü mimarlık firmalarında kazandığı deneyim ve bilgi birikimi ile güncel olarak mimari tasarım ve proje koordinatörlüğü yapmaya devam etmektedir. Aynı zamanda, 2018 yılı itibariyle Özyeğin Üniversitesi’nde disiplinler arası Tasarım Toplum ve Teknoloji programı altında ‘Sürdürülebilir Kentsel Kalkınma’ üzerine doktora yapmaktadır. Uluslararası Sürdürülebilirlik Profesyonelleri Topluluğu (ISSP) ve Turkish WIN üyesi olan Ötkün, uzmanlık alanı kapsamında WWF Türkiye ve Brika Sürdürülebilirlik ile proje bazlı çalışarak sürdürülebilirlik konusunda danışmanlık yapmaktadır. 1986, Ankara doğumlu olan Gökçe Ersel Ötkün iyi derecede İngilizce ve İtalyanca bilmektedir.

AYŞE BAYAZIT SUBAŞI

LCA ve LCC Proje Uzmanı, CEEE/EÇEM, Özyeğin Üniversitesi

Ayşe Bayazıt Subaşı, 2004 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Mimarlık bölümünden şeref öğrencisi olarak mezun olmuştur. 2004-2016 yılları arasında kamu ve özel, şantiye ve tasarım ofisi, yurt içi ve yurt dışı olmak üzere birçok projede çalışmıştır. 2016 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Mimarlık Bölümü Proje ve Yapım Yönetimi Programından yüksek lisans derecesini almıştır. 2016-2017 yılları arasında Beykent Üniversitesi, Kemerburgaz Üniversitesi ve İstanbul Aydın Üniversitesi’nde dersler vermiştir. 2017-2022 yılları arasında Altınbaş Üniversitesi Mimarlık ve Mühendislik Fakültesi’nde, öğretim görevlisi olarak çalışmıştır.Halen İTÜ’de Proje ve Yapım Yönetimi Programında doktorasına devam etmektedir. Doktora çalışmaları kapsamında UNEP ve Life Cycle Initiative’in yürüttüğü GLAM – Global Guidance for Life Cycle Impact Assessment İndicators and Methods  Projesinde de çalışmaya devam etmektedir. 2022 Nisan ayından bu yana Özyeğin Üniversitesi EÇEM – Enerji, Çevre ve Ekonomi Merkezi bünyesinde LCA ve LCC konusunda Proje Uzmanı olarak görev yapmaktadır. Evli ve harika bir çocuk annesidir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SELENGA GÜRMEN

Psikoloji Dr. Öğretim Üyesi Özyeğin Üniversitesi

Dr. Öğretim Üyesi Selenga Gürmen, lisans eğitimini Boğaziçi Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nde bölüm birincisi olarak tamamladı (2010). Evlilik ve Aile Terapisi yüksek lisansını Amerika’da University of Connecticut’ta 2012 yılında tamamladı. 2015 yılının Mayıs ayında aynı uzmanlık alanında doktorasını bitirdi. Hem Psikoloji lisans programında hem de Çift ve Aile Terapisi alanında yüksek lisans dersleri vermektedir. Akademik anlamda çalışma alanları boşanma süreci ve sonrası aile içi uyum, ortak ebeveynlik ilişkileri, şiddetli geçimsizlik yaşayan çiftler ile dijital çağın ilişkilere etkileridir. Dr. Gürmen, aile sistemini topluma uyarlayarak, çözülmesi zor karmaşık toplumsal sorunların (iklim değişikliği, enerji ve kaynak krizi, toplumsal cinsiyet eşitsizliği ve şiddet, vb.) toplumla olan etkileşimi ve gerekli davranış değişikliklerini tespit, müdahale, öngörü ve önleme modelleri üzerine çalışmaktadır. Klinik anlamda ağırlıklı olarak çift terapisi yapmakta olup yetişkin, ergen ve ailelerle de çalışmaktadır. Ebeveynlerle ve çiftlerle kriz dönemi ve gelişimsel geçiş süreçlerine destek verdiği seminer, atölye ve eğitim programı çalışmaları mevcuttur. Klinik eğitimi ve deneyimine ek olarak süpervizyon eğitimi almış ve Türkiye’deki sayılı Amerikan Evlilik ve Aile Terapisi Derneği (AAMFT) onaylı süpervizörlerinden biridir.

 

ÖZGÜR ERTUNÇ

Makina Mühendisliği Doçent Özyeğin Üniversitesi

Özgür Ertunç, havacılık mühendisidir ve termoakışkanlar dinamiği alanında araştırma yapmaktadır. Doktora çalışmasını 2006 yılında FriedrichAlexanderUniversitesi’ndeki (FAU) Akışkanlar Mekaniği Enstitüsü’nde (LSTM) türbülanslı akışlar konusunda tamamladı. FAULSTM’de, sırasıyla 2002 ve 2010 yıllarında “Kararsız Akışkanlar Mekaniği” ve “Akışkanlar Dinamiği ve Türbülans” araştırma gruplarını kurdu. Özyeğin Üniversitesi’nde “Akışkanlar Dinamiği ve Sprey Laboratuvarı” ‘nı kurdu ve “Yanma Laboratuvarı” ‘nı ve “Rüzgar Tüneli Tesisi” ‘i kurmakta. Laminartürbülans geçişi, türbülanslı akışların teknolojik uygulamaları, yanma, çok fazlı akışlar (damlacıklar, spreyler ve partikül yüklü akışlar), akış cihazlarının ve süreçlerinin optimizasyonu konusundaki araştırmaları için deneysel ve hesaplama yöntemlerini tamamlayıcı bir şekilde kullanmakta. 30’dan fazla endüstri odaklı ve ortaklı proje ve 16 temel araştırma projesi yürüttü. Araştırmaları AB, Alman Araştırma Vakfı (DFG), Alman Havacılık ve Uzay Merkezi (DLR), Alman Eğitim ve Araştırma Bakanlığı (BMBF), Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK), Bavyera Araştırma Vakfı (BFS), SIEMENS, BMW, Audi, VW, Boehringer Ingelheim, Roche, ATOTECH, ARCELIK, BOSCH, Ford Otomotiv Sanayi A.Ş., TEI gibi kurumlar tarafından desteklendi.

RUKEN KARAKUŞ

Sürdürülebilirlik Strateji Uzmanı, CEEE/EÇEM, Özyeğin Üniversitesi

Ruken Karakuş, lisans derecesini 2016 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık ve Peyzaj Mimarlığı bölümlerinde çift anadal yaparak tamamlamıştır. 2017 yılını İspanya’da bir Sürdürülebilirlik ve Çevre organizasyonunda çalışarak geçiren Ruken Karakuş, 2018-2019 yılında İstanbul’da Anonim.Istanbul adlı mimarlık ve tasarım ofisinde çalışmıştır. Öğrenciliğinden bu yana kentsel ekolojik tasarım, mimari- iç mimari tasarım ve peyzaj projelerinde yer almış, çeşitli yarışmalardan derece kazanmıştır. 2019-2021 yılları arasında Edinburgh, Heriot-Watt Üniversitesi ve Bilbao, Pais Vasco Üniversitesinde birleşik yüksek lisansını Erasmus Mundus bursuyla Akıllı Şehirler ve Komüniteler: Binalarda, Kentsel Planlamada, Endüstri ve Ulaşımda Enerji Verimliliği ve Sürdürülebilirlik üzerine yapmıştır. Yüksek lisans tez konusu Konut Binalarında Kullanıcı Davranışının Enerji talebine etkisi üzerinedir. 2022 Ocak ayında LEED Green Associate sertifikasını alarak çalışmalarını kentsel sürdürülebilirlik üzerine devam ettirmektedir. 2022 Mart ayında Özyeğin Üniversitesi, Enerji, Çevre ve Ekonomi Merkezi’ne Sürdürülebilirlik Strateji Uzmanı olarak katılmıştır.

 

 

MERVE MERMERTAŞ

Kıdemli Sürdürülebilirlik Uzmanı, CEEE/EÇEM, Özyeğin Üniversitesi

Merve Mermertaş, lisans eğitimini ABD New York Eyalet Üniversitesi Buffalo ve İstanbul Teknik Üniversitesi Çevre Mühendisliği çift diploma bölümünde tamamlayarak 2013 yılında mezun olmuştur. Sürdürülebilirlik konusuna olan ilgisi dolayısıyla profesyonel kariyerine yapılarda enerji verimliliği, karbon ayakizi, gün ışığı, iç mekan konforu ve hava kalitesi analizlerinin yanı sıra yaşam döngüsü ve çevresel etki hesaplamalarının yapıldığı projelerde danışmanlık görevleri alarak başlamıştır. İTÜ Çevre Bilimleri, Mühendisliği ve Yönetimi bölümünde, yaşam döngüsü etki analizi yaklaşımı ile sürdürülebilir strateji ve çevresel etkisi azaltılmış ürün geliştirilmesi üzerine odaklanarak sürdürdüğü yüksek lisansı eğitimini 2018 yılında tamamlamıştır. Bu süre boyunca Yaşam Döngüsü Etki Analizi üzerine yaptığı akademik çalışmalar, Amerika Yaşam Döngüsü Merkezi (ACLCA) tarafından düzenlenenler dahil olmak üzere uluslararası bilimsel konferanslarda sunulmuştur. Sürdürülebilirlik performansını arttırmak için geri dönüşüm ve yeniden kullanım üzerine sürdürdüğü çalışmalar ise uluslararası akademik bir kitaba bölüm katkısı olarak sağlanmıştır. İş hayatına Yeşil Binalar (LEED), Çevresel Ürün Beyanları (EPD), karbon ayakizi, etkin kaynak ve atık yönetimi ve döngüsel ekonomi uygulamalarının geliştirildiği çeşitli projelerde görevler alarak devam etmiştir. Hızlı tüketim ürünleri ambalaj sektöründe paydaş katılımcı, beşikten beşiğe, yenilikçi atık yönetimi projelerinin geliştirilmesi üzerine görevler üstlenmiştir. Profesyonel kariyerini döngüsel ekonomi ve izlenebilirliğin sağlanması, karbon ayak izinin hesaplanması ve azaltılması için stratejik yol belirlenmesinin yani sıra sürdürülebilirlik raporlamaları üzerine uzmanlaşarak ilerletmiştir. 2022 Nisan ayında Özyeğin Üniversitesi, Enerji, Çevre ve Ekonomi Merkezi’ne Kıdemli Sürdürülebilirlik Uzmanı olarak katılmıştır.

DAMLA KALELİ

Sürdürülebilirlik Uzmanı, CEEE/EÇEM, Özyeğin Üniversitesi

Damla Kaleli, 2014 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık bölümünden mezun olmuştur. Lisans eğitimi ve eş zamanlı Ömerler Mimarlık şirketinde edindiği çalışma tecrübesi ile sürdürülebilir mimarlık alanına yoğunlaşmaya karar vermiştir. Bu amaçla 2014 ve 2015 yılları arasında İngiltere’de bulunan University of Bath Mimari Mühendislik: Çevresel Tasarım yüksek lisansını tamamlamıştır. Binalarda enerji verimliliği üzerine gerçekleştirdiği bu eğitim sırasında ENLITEN çalışma grubunda yer almıştır. Tezini bu projede yer alan evlerdeki yaz dönemi aşırı ısınma problemleri üzerine yazdı. Bu çalışmasıyla yardımcı yazar olarak yer aldığı makale 9. Windsor Konferansı’nda yayınlanmıştır. 2016 yılında Londra’da bulunan Etude sürdürülebilirlik danışmanlığı ofisinde Çevresel Tasarımcı ve Sürdürülebilirlik Danışmanı olarak çalışmaya başlamıştır. 3 yıl süren bu deneyim sayesinde Londra Belediye ve çeşitli ilçelerine sürdürülebilirlik raporları hazırlanmasına katkıda bulunmuş, ayrıca alanında öncü mimarlık ve enerji danışmanlık şirketleriyle birlikte birçok projede beraber çalışma fırsatı yakalayarak bu yapılarda enerji verimliliğinin düşürülmesi ve sıfır karbon hedefine yaklaşma politikaları üzerine yoğunlaşmıştır. Buna ek olarak Pasif Ev Enstitüsü tarafından verilen Pasif Ev Tasarımcısı sertifikasını almış ve İngiltere’de birçok projede Pasif Ev Danışmanlığı da yapmıştır. 2019 yılı itibariyle Türkiye’ye dönmüş ve MEF Üniversitesi’nde Alternatif Mimarlık Tasarımları programında ikinci yüksek lisansına başlamıştır. Bu eğitim süresince Volu-te adlı mikro yaşam biriminin üretilmesinde rol almış ve sıfır enerjili akıllı kabin üretimini hedeflemiştir. Bu kapsamda ürettikleri proje Tübitak 1512 programından hibe almaya hak kazanmıştır ve sonucunda Alter8 Araştırma ve Geliştirme şirketinin ortaklarından biri olarak kurulumunda yer almıştır. Haziran 2022’den beri sürdürülebilirlik üzerine çalışmalarına devam etme amacıyla EÇEM kadrosuna katılmıştır. 

GÖKTÜRK POYRAZOĞLU

Elektrik Elektronik Mühendisliği Dr. Öğretim Üyesi Özyeğin Üniversitesi

Göktürk Poyrazoğlu Özyeğin Üniversitesi Elektrik  Elektronik Mühendisliği Bölümü’nde Doktor Öğretim Üyesidir. ABD New York Eyalet Üniversitesi Buffalo’da (SUNYBuffalo) Elektrik Mühendisliği alanında 2013 yılında yüksek lisans, 2015 yılında doktora derecelerini aldıktan sonra ABD’de Mitsubishi Elektrik Araştırma Laboratuarı’nda (MERL) ve Elektrik Gücü Araştırma Enstitüsü’nde (EPRI) Bilim insanı olarak elektrik enerji endüstrisinde inovatif değişiklikleri sağlayacak yeni teknolojilerin adaptasyonu üzerine araştırmaların içerisinde yer almıştır. Enerji piyasaları, akıllı enerji çözümleri, enerji iletim ve dağıtım planlamaları ve talep tarafı yönetimi ile enerji verimliliği üzerine çalışmalar yapmıştır. ABD Alevo Analytics şirketinde takım lideri olarak çok sayıda ülke ve eyalet enerji bakanlıklarına enerji depolama sistemi yol haritası kurulmasına yönelik danışmanlık hizmeti sunmuştur. Türkiye Enerji Piyasaları İşletme A.Ş’de (EPİAŞ), Elektrik Dağıtım Hizmetleri Derneği’nde (ELDER), Turkcell’de ve ABD Acelerex’de optimizasyon, enerji verimliliği, enerji depolama, yapay zeka, emobility alanlarında danışman olarak çalışmaktadır. 201820 arasında IEEE Türkiye Öğrenci Komiteleri Koordinatörü görevini yürütmüş, halen IEEE Türkiye Endüstri İlişkileri Koordinatörü olarak görev almaktadır.EÇEM TAKIMI 2022